Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

Architectuur
vergroot

Centrum

Wijken

Het centrum van de stad Groningen omvat grofweg de bebouwing binnen de voormalige vestingwallen. Er zijn sporen van bewoning van ver voor de start van onze jaartelling, maar de officiële geschiedenis van dit centrale stadsdeel begint rond 700. Toen ontstonden op een uitloper van de Hondsrug 2 zogenaamde 'esdorpen': dorpsvormen op zandgrond, met een brink als centraal plein en een es als gemeenschappelijke akker. Het noordelijke esdorp bevond zich ongeveer ter hoogte van de huidige Grote Markt. Rondom het huidige Zuiderdiep bevond zich tot in de twaalfde eeuw het 2de dorp. Het noordelijke dorp kreeg de naam Cruoninga en wordt voor het eerst als zodanig vermeld in een schriftelijke oorkonde uit het jaar 1040. In deze oorkonde schenkt de Duitse keizer Heinrich III het dorp aan de Utrechtse kerk.

Groningen is van oudsher een belangrijke stad van Noord-Nederland: als kerkelijk centrum, bestuurlijk centrum en als handelsstad. In het oude Groningen hadden deze verschillende functies een eigen plek. Het gebied rond de Grote Markt was het kerkelijke en bestuurlijk centrum. De Vismarkt en omgeving vormden het economische hart. Naast de beide markten volgt het stratenpatroon van nu nog in hoge mate de middeleeuwse stadsstructuur.

Tot het begin van de 17de eeuw groeide de stad binnen de grenzen van de huidige Diepenring. Daarna was aan de noord- en oostzijde een uitbreiding nodig, inclusief nieuwe vestingwerken voor de gehele stad. Die bestonden uit een aaneengesloten aarden wal met 17 zogenaamde ‘dwingers’: als het ware uit die wal springende bastiljons. Deze nieuwe vestingstructuur vormde tot ver in de 19de eeuw de begrenzing van de stad. Groei werd opgevangen in de bestaande stad en in een 'uitleg' rond de huidige Nieuwe Ebbingestraat en Nieuwe Boteringestraat.

Medio 1800 begon de stad tegen de fysieke grenzen van de vestingwerken aan te lopen. Er was niet genoeg ruimte om de toename van inwoners en de groei van handel op te vangen. In 1874 werd besloten tot een ontmanteling van de vestingwerken, die overigens geen gemeentelijk maar rijkseigendom waren. Buiten de vesting bouwen was tot dat jaar met het oog op militaire motieven niet toegestaan, al waren hier en daar wel bouwwerken buiten de vesting verschenen: een stationsgebouw en een sloppenwijk ter hoogte van de huidige Oosterpoort.

Na het akkoord over de ontmanteling van de vestingwerken lag de nadruk in hoofdzaak op de aanleg van groenvoorzieningen, pleinen, vaarwegen, havens en de bouw van herenhuizen en villa’s langs nieuw aangelegde singels. In deze periode werd ook een gestart met de aanleg van het Noorderplantsoen dat in grote lijnen de structuur van de voormalige omwalling volgt. Ondanks de extra beschikbaar gekomen bouwgrond groeide de stad in deze periode niet noemenswaardig. Kaarten uit deze tijd laten grotendeels dezelfde contouren zien als die rond 1800. Pas aan het begin van de 20ste eeuw kwam de groei op gang en verschenen rond het centrum nieuwe uitbreidingen van enige omvang.

Het centrum van Groningen bevat een grote diversiteit aan bebouwing uit verschillende tijdsperioden. De oudste bouwwerken, waaronder ook (onderdelen van) de Martinikerk en de Der Aa-kerk, stammen uit de 15de eeuw. Daarnaast kent het centrum relatief veel wederopbouwarchitectuur als gevolg van de oorlogsschade die in april 1945, tijdens de bevrijding van de stad, ontstond. Vooral de Grote Markt werd getroffen. Op verschillende plaatsten in de binnenstad verscheen in de jaren ‘70 van de vorige eeuw woningbouw op locaties met voormalige bedrijfsbebouwing, onder meer ten zuiden van het Zuiderdiep. Het centrum bevat ook veel hedendaagse bebouwing, waaronder het Groninger Museum in het Verbindingskanaal, de nieuwbouw van de Openbare Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat en de resultaten van de manifestaties Blue Moon, What a Wonderful World en A Star is Born.


Academie Minerva - Blom, Piet

Academie Minerva

Gedempte Zuiderdiep 158 | schoolgebouw | 1984

Architectuur
Academiegebouw - Vrijman, J.A.W.

Academiegebouw

Broerstraat 5 | universiteitsgebouw | 1907

Architectuur
Aduarder gasthuis - ontwerper onbekend

Aduarder gasthuis

Munnekeholm 3 | gasthuis

Architectuur
Anna Varwergasthuis - ontwerper onbekend

Anna Varwergasthuis

Nieuwe Kijk in Het Jatstraat 12-16 | gasthuis

Architectuur
Appartementen Lage der A - Bulder, H.B.

Appartementen Lage der A

Lage der A 9-10 | appartementencomplex

Architectuur
Appartementen Radesingel - Hansen, Job

Appartementen Radesingel

Radesingel 41 | appartementencomplex

Architectuur
Appartementencomplex De Opera - Cees Nagelkerke Architecture

Appartementencomplex De Opera

Violenhof 1-33 | appartementencomplex | 1994

Architectuur
Appartementencomplex Nieuwe Ebbingestraat - Van Ringen Architecten

Appartementencomplex Nieuwe Ebbingestraat

Nieuwe Ebbingestraat | 2006

Architectuur
Architectenbureau Oosterkade - Grit, Arend

Architectenbureau Oosterkade

Oosterkade 1 | kantoorgebouw | 1953

Architectuur
Arrondissementsrechtbank - Bosch, Theo

Arrondissementsrechtbank

Guyotplein 1 | gerechtsgebouw

Architectuur
Bedrijf met woningen Pelsterstraat - Hansen, Job

Bedrijf met woningen Pelsterstraat

Pelsterstraat 28-32 | bedrijfsgebouw met woning(en)

Architectuur
Bedrijfspand Herebinnensingel - Architectenbureau H.J. van Wissen

Bedrijfspand Herebinnensingel

Herebinnensingel 1 | bedrijfsgebouw

Architectuur
Bedrijfspand Oude Ebbingestraat - Bugel, P.

Bedrijfspand Oude Ebbingestraat

Oude Ebbingestraat 32 | bedrijfsgebouw met woning(en)

Architectuur
Bedrijfspand hoek Zuiderdiep - Klein Architecten

Bedrijfspand hoek Zuiderdiep

Gedempte Zuiderdiep | bedrijfsgebouw

Architectuur
Bedrijfspand met bovenwoning Oosterstraat - Elmpt, A.Th. van

Bedrijfspand met bovenwoning Oosterstraat

Oosterstraat 19 | bedrijfsgebouw met woning(en) | 1905

Architectuur
Bedrijfspand met bovenwoning Turftorenstraat - Overzet, A.J.

Bedrijfspand met bovenwoning Turftorenstraat

Turftorenstraat 5 | bedrijfsgebouw met woning(en)

Architectuur
Benzinestation Turfsingel - Dudok, W.

Benzinestation Turfsingel

Turfsingel 16 | pompstation | 1954

Architectuur
Blue Moon Paviljoen Achter de Barakken - Space Group

Blue Moon Paviljoen Achter de Barakken

Prinsenstraat 9b | eengezinswoning

Architectuur
Blue Moon Paviljoen Lutkenieuwstraat - Tony Fretton Architects

Blue Moon Paviljoen Lutkenieuwstraat

Lutkenieuwstraat 3 | bedrijfsgebouw met woning(en)

Architectuur
Blue Moon Paviljoen Schuitenschuiverskwartier - Foreign Office Architects

Blue Moon Paviljoen Schuitenschuiverskwartier

Schuitendiep n.z. 88/5 | bedrijfsgebouw met woning(en)

Architectuur
Blue Moon Paviljoen Uurwerkersgang - Ito, Toyo

Blue Moon Paviljoen Uurwerkersgang

Uurwerkersgang 10 | bedrijfsgebouw met woning(en)

Architectuur
Cafe Restaurant 'Het Land van Kokanje' - Elmpt, A.Th. van

Cafe Restaurant 'Het Land van Kokanje'

Oude Boteringestraat 9 | stadsvilla | 1902

Architectuur
Café Restaurant Overstag - Gendt, A.D.N. van

Café Restaurant Overstag

Gedempte Zuiderdiep 139 | bankgebouw | 1910

Architectuur
Cohousing Oosterkade - KAW Architecten en Adviseurs

Cohousing Oosterkade

Oosterkade | Appartementen | 2016

Architectuur
Corps de Garde - ontwerper onbekend

Corps de Garde

Oude Boteringestraat 74 | militair gebouw

Architectuur
Courtine - ontwerper onbekend

Courtine

Botermolendrift | Appartementen | 2014

Architectuur
Dakopbouw Kleine Rozenstraat - ARTÈS bureau voor architectuur en interieur

Dakopbouw Kleine Rozenstraat

Kleine Leliestraat 5 | eengezinswoning

Architectuur
Dakopbouw Oude Boteringestraat - BENUS architectuur

Dakopbouw Oude Boteringestraat

Nieuwe Boteringestraat 33 | Opbouw | 2007

Architectuur
Damsterdock en Cedarhouse - 19 Het Atelier

Damsterdock en Cedarhouse

Oosterkade | Appartementen | 2007

Architectuur
Damsterpoort - Onix

Damsterpoort

Damsterplein | kantoorgebouw | 2013

Architectuur
De Faun - Wittop Koning, A.R.

De Faun

Herestraat 81-85 | bedrijfsgebouw | 1935

Architectuur
De Gerner - Van Ringen Architecten

De Gerner

W.A. Scholtenstraat | Appartementen | 2007

Architectuur
De Heilige Jozefkerk - Cuypers, P.J.H.

De Heilige Jozefkerk

Radesingel 2 | kerkgebouw

Architectuur
De Korenbeurs - Van Beusekom, J.G.

De Korenbeurs

Akerkhof 1 | handelsgebouw | 1865

Architectuur
De Nieuwe Academie - Linge, Arent van

De Nieuwe Academie

Radesingel 50 | dienstgebouw

Architectuur
De Vooruitgang - Onbekend

De Vooruitgang

Lage der A 5,6 | pakhuis | 1845

Architectuur
De Zuiderkerk - Kuiper,Tj.

De Zuiderkerk

Stationsstraat 12 | kerkgebouw | 1901

Architectuur
Der Aa-kerk - ontwerper onbekend

Der Aa-kerk

Akerkhof 2 | kerkgebouw

Architectuur
Der Aa-kerktoren - Garmelink, Roelof

Der Aa-kerktoren

Akerkhof 2 | kerktoren | 1710

Architectuur
Dienst RO/EZ - Bouma, S.J.

Dienst RO/EZ

Gedempte Zuiderdiep 96 | dienstgebouw | 1925

Architectuur
Doopsgezinde kerk - ontwerper onbekend

Doopsgezinde kerk

Oude Boteringestraat 33 | kerkgebouw | 1813

Architectuur
Dubbele loods - Mulock Houwer, J.A.

Dubbele loods

| nutsgebouw | 1910/1930

Architectuur
Dubbele villa Heresingel - Maris, J.

Dubbele villa Heresingel

Heresingel 15-17 | stadsvilla

Architectuur
Dubbelpand Hoge der A - De Zwarte Hond

Dubbelpand Hoge der A

Hoge der A | bedrijfsgebouw met woning(en) | 2013

Architectuur
Evangelisch Lutherse kerk - Kazemier en Tonkens

Evangelisch Lutherse kerk

Haddingestraat 23 | kerkgebouw | 1694

Architectuur
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - SKETS Architectuurstudio

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen | universiteitsgebouw | 2014

Architectuur
Galerijflat met winkels Oosterstraat - Olsmeijer, K.G.

Galerijflat met winkels Oosterstraat

Oosterstraat 60-110 | galerijflat

Architectuur
Galerijwoningen Turfsingel - Bouma, S.J.

Galerijwoningen Turfsingel

Turfsingel 64-74 | galerijwoningen

Architectuur
Gebouw Rijksuniversiteit, Bloemstraat - Kalfsbeek, Cor

Gebouw Rijksuniversiteit, Bloemstraat

Bloemstraat 36 | kantoorgebouw | 1987

Architectuur
Gemeentelijk Havenkantoor - ontwerper onbekend

Gemeentelijk Havenkantoor

Noorderhaven z.z. 64a | kantoorgebouw

Architectuur
Gerarda Gockingagasthuis - ontwerper onbekend

Gerarda Gockingagasthuis

Grote Rozenstraat 76-78 | gasthuis

Architectuur
Graanpakhuis Elevator Maatschappij - Onbekend

Graanpakhuis Elevator Maatschappij

Oosterkade 2 | pakhuis | 1878

Architectuur
Grand Theatre - Saville, G.

Grand Theatre

Grote Markt 35 | bioscoop | 1929

Architectuur
Groninger Museum - Coop Himmelb(l)au

Groninger Museum

Museumeiland 1 | museumgebouw | 1994

Architectuur
Gymzaal en Science floor H.N. Werkmancollege - AAS Architecten

Gymzaal en Science floor H.N. Werkmancollege

Schuitendiep | schoolgebouw | 2011

Architectuur
Harbour house - De Zwarte Hond

Harbour house

Oosterkade | appartementencomplex | 2006

Architectuur
Havenkantoor Oosterkade - Daan, Gunnar

Havenkantoor Oosterkade

Oosterkade 14 | kantoorgebouw | 1989

Architectuur
Heeredwingerflat - Klein, F.

Heeredwingerflat

Ubbo Emmiussingel 4-36 | 1951

Architectuur
Heiligen Geestgasthuis of Pelstergasthuis - ontwerper onbekend

Heiligen Geestgasthuis of Pelstergasthuis

Pelsterstraat 39 t/m 47 | gasthuis | 1267

Architectuur
Herenhuis 'Het Calmershuis' - Onbekend

Herenhuis 'Het Calmershuis'

Oude Boteringestraat 24 | herenhuis | 1250

Architectuur
Herenhuis Ossenmarkt - ontwerper onbekend

Herenhuis Ossenmarkt

Ossenmarkt 4-6 | herenhuis | 1746

Architectuur
Herenhuis Oude Boteringestraat - ontwerper onbekend

Herenhuis Oude Boteringestraat

Oude Boteringestraat 23 | herenhuis | 1470

Architectuur
Herenhuis Oude Ebbingestraat - Roeleffs, Coenraet

Herenhuis Oude Ebbingestraat

Oude Ebbingestraat 39 | herenhuis

Architectuur
Herenhuis Spilsluizen - ontwerper onbekend

Herenhuis Spilsluizen

Spilsluizen 1 | herenhuis | 1631

Architectuur
Herenhuis Ubbo Emmiussingel - ontwerper onbekend

Herenhuis Ubbo Emmiussingel

Ubbo Emmiussingel 27 | herenhuis

Architectuur
Herenhuis Vismarkt - ontwerper onbekend

Herenhuis Vismarkt

Vismarkt Z.Z. 56 | herenhuis

Architectuur
Herinrichting Winschoterkade - Solà Morales, Manuel de

Herinrichting Winschoterkade

Winschoterkade | straatmeubilair | 1996

Architectuur
Het Gotische Huis en het Canterhuis - ontwerper onbekend

Het Gotische Huis en het Canterhuis

Brugstraat 24-26 | woonhuis

Architectuur
Het Goudkantoor - Onbekend

Het Goudkantoor

Waagstraat 1 | bankgebouw | 1635

Architectuur
Het Paleis - DAAD  Architecten

Het Paleis

Bloemsingel 220-230 | woon- werkgebouw | 1912 - 1927

Architectuur
Het Schimmelpenninckhuys - Onbekend

Het Schimmelpenninckhuys

Oosterstraat 53 | patriciërshuis

Architectuur
Het huis Eem - ontwerper onbekend

Het huis Eem

Hoge der A 6 | woonhuis

Architectuur
Hoekpand Oosterstraat-Carolieweg - Elmpt, A.Th. van

Hoekpand Oosterstraat-Carolieweg

Carolieweg 33 | bedrijfsgebouw met woning(en)

Architectuur
Holland Casino - Bonnema architecten

Holland Casino

Gedempte Kattendiep 150 | bedrijfsgebouw

Architectuur
Hotel-restaurant Prinsenhof - De Zwarte Hond

Hotel-restaurant Prinsenhof

Martinikerkhof | hotel-restaurant | 2013

Architectuur
Huis De Beurs - ontwerper onbekend

Huis De Beurs

Akerkhof 4 | hotel-restaurant

Architectuur
Huis Eimers - De Zwarte Hond

Huis Eimers

Lage der A | 2007

Architectuur
Huize Tavenier - Elmpt, A.Th. van

Huize Tavenier

Ubbo Emmiussingel 110 | stadsvilla | 1905

Architectuur
Insulinde - Scheepers, J.F.

Insulinde

't Klooster 2 | industriegebouw | 1884

Architectuur
Jacob- en Annagasthuis - ontwerper onbekend

Jacob- en Annagasthuis

Gasthuisstraatje 2 | gasthuis

Architectuur
Jongereneenheden NKJ62 - Architectenbureau Tom Verhulsdonck

Jongereneenheden NKJ62

Nieuwe Kijk in 't Jatstraat | Studentenwoning | 2007

Architectuur
Jongerenhuisvesting Carolieweg - Sijpkes & Oving

Jongerenhuisvesting Carolieweg

Carolieweg 13 | appartementencomplex | 1984

Architectuur
Jongerenhuisvesting W.A. Scholtenstraat, Bloemstraat/Vlasstraat - ARTÈS bureau voor architectuur en interieur

Jongerenhuisvesting W.A. Scholtenstraat, Bloemstraat/Vlasstraat

W.A. Scholtenstraat | Appartementen | 2008

Architectuur
Kantoorwoningcomplex Ossenmarkt - Klein, F.

Kantoorwoningcomplex Ossenmarkt

Ossenmarkt 1 | appartementencomplex | 1952

Architectuur
Kapel Rode Weeshuis - Onbekend

Kapel Rode Weeshuis

Rode Weeshuisstraat 13-101 | kerkgebouw | middeleeuws

Architectuur
Kiosk Regulateurshuis - MAD Johannes Moehrlein architekten

Kiosk Regulateurshuis

Kolendrift | aanbouw | 2016

Architectuur
Kleine der A - De Zwarte Hond

Kleine der A

Kleine der A | winkelwoningcomplex | 2015

Architectuur
Martinikerk - ontwerper onbekend

Martinikerk

Martinikerkhof 3 | kerkgebouw | 1200

Architectuur
Martinitoren - ontwerper onbekend

Martinitoren

Martinikerkhof 1 | kerktoren | 1482

Architectuur
Nieuwe Kerk - ontwerper onbekend

Nieuwe Kerk

Nieuwe Kerkhof 1 | kerkgebouw

Architectuur
Odd Fellow Huis - Kuiler en Drewes

Odd Fellow Huis

W A Scholtenstraat 21 | verenigingsgebouw

Architectuur
Opbouw Trezoor 'Onder de radar' - MX13

Opbouw Trezoor 'Onder de radar'

Langestraat | aanbouw | 2016

Architectuur
Openbaar toilet Reitemakersrijge - OMA, Office for Metropolitan Architecture

Openbaar toilet Reitemakersrijge

Reitemakersrijge 22 | openbaar toilet | 1996

Architectuur
Openbare Bibliotheek - Grassi, Giorgio

Openbare Bibliotheek

Oude Boteringestraat 18 | bibliotheek | 1990

Architectuur
Oude Groninger Museum - Peters, C.H.

Oude Groninger Museum

Praediniussingel 59 | schoolgebouw | 1894 - 1907

Architectuur
Oude Kijk in 't Jatbrug - Dienst Openbare Werken, gemeente Groningen

Oude Kijk in 't Jatbrug

Nieuwe Kijk in Het Jatstraat | brug | 1949

Architectuur
Pakhuis Albion - Onbekend

Pakhuis Albion

Noorderhaven 27 | pakhuis | 1890

Architectuur
Pakhuis De Nijverheid - Haseu, J.P.W.

Pakhuis De Nijverheid

Oosterstraat 25-2 | pakhuis | 1893

Architectuur
Pakhuis Engeland - M.G. Eelkema

Pakhuis Engeland

Noorderhaven 19 | pakhuis | 1854-1925

Architectuur
Pakhuis Lage der A 21 - Onbekend

Pakhuis Lage der A 21

Lage der A 21 | pakhuis | 1875

Architectuur
Pakhuis Waterborg - KAW Architecten en Adviseurs

Pakhuis Waterborg

Lage der A 2 | Appartementen | 1923

Architectuur
Pakhuis en drukkerij Kostersgang - Klein, F.

Pakhuis en drukkerij Kostersgang

Kostersgang 32-34 | bedrijfsgebouw | 1945

Architectuur
Palazzo Boterdiep - KAW Architecten en Adviseurs

Palazzo Boterdiep

Boterdiep | appartementencomplex | 2007

Architectuur
Parkeergarage Boterdiep - DAAD  Architecten

Parkeergarage Boterdiep

Boterdiep | parkeergebouw | 2009

Architectuur
Parkeergarage Damsterdiep - Onix

Parkeergarage Damsterdiep

Damsterdiep | 2012

Architectuur
Pathé bioscoop - AAS Architecten

Pathé bioscoop

Gedempte Zuiderdiep 78 | bioscoop

Architectuur
Pianohandel Hahn - Architectenbureau Scheffer

Pianohandel Hahn

Coehoornsingel 4 | winkel | 1995

Architectuur
Prinsenhof - Onbekend

Prinsenhof

Martinikerkhof 23 | overheidsgebouw | diverse periodes

Architectuur
Protestantse Theologische Universiteit - OTH Architecten en Ing. Oranjewoud

Protestantse Theologische Universiteit

Oude Ebbingestraat | universiteitsgebouw | 2013

Architectuur
Provinciehuis - Benthem Crouwel Architekten

Provinciehuis

Sint Jansstraat 4 | kantoorgebouw

Architectuur
Remonstrantse Kerk - Nijhuis, G.

Remonstrantse Kerk

Coehoornsingel 14, 14-1 | kerkgebouw | 1883 - 1906

Architectuur
Roode- of Burgerweeshuis - Cees Nagelkerke Architecture

Roode- of Burgerweeshuis

Rode Weeshuisstraat | weeshuis

Architectuur
Simplon - Architectenbureau Kuiler & Drewes

Simplon

Boterdiep 71 | bedrijfsgebouw | 1916

Architectuur
Sint Anthony Gasthuis - ontwerper onbekend

Sint Anthony Gasthuis

Rademarkt 29/1 | gasthuis

Architectuur
Sint Geertruids- of Pepergasthuis - Onbekend

Sint Geertruids- of Pepergasthuis

Peperstraat 22 | gasthuis | 1405

Architectuur
Sociale woningbouw Oostersingel - Bouma, S.J.

Sociale woningbouw Oostersingel

Oostersingel 120-150 | boven- en benedenwoningen

Architectuur
Sportblok Violenstraat - Architectenbureau Marlies Rohmer

Sportblok Violenstraat

Violenstraat | sportgebouw | 2015

Architectuur
Stadhuis - Husly, Jacob Otten

Stadhuis

Grote Markt 1 | overheidsgebouw | 1790

Architectuur
Stadsappartementen Kromme Elleboog - SKETS Architectuurstudio

Stadsappartementen Kromme Elleboog

Kleine Kromme Elleboog 3, 3a, 3b, 3c | appartementencomplex

Architectuur
Stadsschouwburg - Gendt, A.L. van

Stadsschouwburg

Turfsingel 86 | schouwburg | 1881

Architectuur
Stadsvilla Emmaplein - Belgraver, P.

Stadsvilla Emmaplein

Emmaplein 4-5 | stadsvilla

Architectuur
Stadswoningen Agaathhof - De Zwarte Hond

Stadswoningen Agaathhof

Lutkenieuwstraat | Woningen | 2016

Architectuur
Studentenhuisvesting Uurwerkersgang - Karelse van der Meer Architecten

Studentenhuisvesting Uurwerkersgang

Uurwerkersgang 7a1 - 8d7 | appartementencomplex | 1986

Architectuur
Synagoge Folkingestraat - Kuiper,Tj.

Synagoge Folkingestraat

Folkingestraat 60 | kerkgebouw | 1905

Architectuur
The Student Hotel - AAS Architecten

The Student Hotel

Boterdiep | hotel-restaurant | 2017

Architectuur
Touwbaan fase 1 - De Zwarte Hond

Touwbaan fase 1

Binnenstad-Noord | Woningen | 2012

Architectuur
Touwbaan fase 2 - De Zwarte Hond

Touwbaan fase 2

Langestraat | Woningen | 2015

Architectuur
Tschumipaviljoen - Tschumi, Bernard

Tschumipaviljoen

Hereplein | 1990

Architectuur
Uitbreiding Academie Minerva - SKETS Architectuurstudio

Uitbreiding Academie Minerva

Praediniussingel | 2012

Architectuur
Uitbreiding Dienst RO/EZ - Cees Nagelkerke Architecture

Uitbreiding Dienst RO/EZ

Coehoornsingel 51 | dienstgebouw

Architectuur
Uitbreiding Faculteit der Wijsbegeerte, RuG - VdpArchitecten B.V.

Uitbreiding Faculteit der Wijsbegeerte, RuG

Oude Boteringestraat 44 | universiteitsgebouw

Architectuur
Uitbreiding Oude Rechtbank - DAAD  Architecten

Uitbreiding Oude Rechtbank

Oude Boteringestraat 36-38 | universiteitsgebouw

Architectuur
Uitbreiding Remonstrantse Kerk - Kira, Moriko

Uitbreiding Remonstrantse Kerk

Coehoornsingel 14 | kerkgebouw

Architectuur
Uitbreiding universiteitsmuseum - SKETS Architectuurstudio

Uitbreiding universiteitsmuseum

Oude Kijk in 't Jatstraat 7a | museumgebouw

Architectuur
Universiteitsbibliotheek - Architectenbureau Tauber (nu BRT-architecten)

Universiteitsbibliotheek

Broerstraat 4 | bibliotheek | 1982

Architectuur
UsvA - Gendt, A.D.N. van

UsvA

Munnekeholm 10 | bankgebouw

Architectuur
Van Elmpthuis - Elmpt, A.Th. van

Van Elmpthuis

Herestraat 106-108 | bankgebouw | 1928

Architectuur
Vapiano - vector i

Vapiano

Naberpassage | Restaurant | 2017

Architectuur
Verbouwing voormalige stallen tot appartementen - BENUS architectuur

Verbouwing voormalige stallen tot appartementen

Pluimerstraat | 2011

Architectuur
Videobusstop - Rem Koolhaas

Videobusstop

Emmaplein | 1990

Architectuur
Villa Heresingel - Salm, Abraham

Villa Heresingel

Heresingel 13 | villa | 1893

Architectuur
Villa Heymans - Berlage, H.P.

Villa Heymans

Ubbo Emmiussingel 108 | vrijstaande woning

Architectuur
Villa met kantoor en directeurswoning - Huurman, P.M.A.

Villa met kantoor en directeurswoning

Emmaplein 6 | villa

Architectuur
Vindicat - De Zwarte Hond

Vindicat

Grote Markt 27 | verenigingsgebouw | 2014

Architectuur
Voormalig Kledingmagazijn Brugstraat - Bureau Hoekzema

Voormalig Kledingmagazijn Brugstraat

Brugstraat 7 | bedrijfsgebouw met woning(en) | 1904

Architectuur
Voormalig Koetshuis Martinikerkhof - Huurman, P.M.A.

Voormalig Koetshuis Martinikerkhof

Martinikerkhof 8 | koetshuis

Architectuur
Voormalig bankgebouw, Herestraat - Jonkman & Van Dorp

Voormalig bankgebouw, Herestraat

Herestraat 113 | bankgebouw

Architectuur
Voormalig bankgebouw, Oude Boteringestraat - Salm, Abraham

Voormalig bankgebouw, Oude Boteringestraat

Oude Boteringestraat 17 | bankgebouw

Architectuur
Voormalig bankgebouw, Oude Boteringestraat - Bekink, Coen

Voormalig bankgebouw, Oude Boteringestraat

Oude Boteringestraat 13 | bankgebouw | 1967

Architectuur
Voormalig bankgebouw, Pelsterstraat - Elmpt, A.Th. van

Voormalig bankgebouw, Pelsterstraat

Pelsterstraat 44 | bankgebouw | 1905

Architectuur
Voormalig bankgebouw, Turfsingel - Elmpt, A.Th. van

Voormalig bankgebouw, Turfsingel

Turfsingel 3-3a | bankgebouw

Architectuur
Voormalig bankgebouw, Vismarkt - Kuiler en Drewes

Voormalig bankgebouw, Vismarkt

Vismarkt Z.Z. 54 | bankgebouw | 1923

Architectuur
Voormalig hoofdpostkantoor Munnekeholm - Peters, C.H.

Voormalig hoofdpostkantoor Munnekeholm

Munnekeholm 1 | kantoorgebouw | 1909

Architectuur
Voormalig kantoor Nieuwsblad v/h Noorden - Nijhuis, G.

Voormalig kantoor Nieuwsblad v/h Noorden

Gedempte Zuiderdiep 24 | kantoorgebouw | 1902

Architectuur
Voormalige Rijks HBS - Raamaker, H.

Voormalige Rijks HBS

Kamerlingheplein 1-13 | schoolgebouw | 1868

Architectuur
Voormalige bioscoop Camera Hereplein - De Jong, Nico

Voormalige bioscoop Camera Hereplein

Hereplein 73 | bioscoop | 1958

Architectuur
Waagstraatcomplex - Natalini, Adolfo

Waagstraatcomplex

Waagstraat | bedrijfsgebouw met woning(en) | 1994

Architectuur
Watertoren Noord - Francke, C.

Watertoren Noord

Noorderbinnensingel 14c | watertoren | 1908

Architectuur
Winkel met bovenwoning Herestraat - Huurman, P.M.A.

Winkel met bovenwoning Herestraat

Herestraat 20 | recreatieve voorziening

Architectuur
Winkelgalerij Brugstraat - Huurman, P.M.A.

Winkelgalerij Brugstraat

Brugstraat 19-31 | bedrijfsgebouw met woning(en) | 1909

Architectuur
Winkelpand - Vegter, J.

Winkelpand

Stoeldraaierstraat 25 | winkel | 1951

Architectuur
Winkelpand Damsterdiep - Bureau Hoekzema

Winkelpand Damsterdiep

Damsterdiep 1 | bedrijfsgebouw met woning(en)

Architectuur
Winkelpand Haddingestraat - Architectenbureau Van Wijk en Broos

Winkelpand Haddingestraat

Haddingestraat 31 | winkel

Architectuur
Winkelpand Herestraat - Huurman, P.M.A.

Winkelpand Herestraat

Herestraat 58 | winkel

Architectuur
Winkelpand Oude Boteringestraat - Prummel, Joh.

Winkelpand Oude Boteringestraat

Oude Boteringestraat 47 | bedrijfsgebouw met woning(en)

Architectuur
Winkelpand Steentilstraat - Wilschut, T.P.

Winkelpand Steentilstraat

Steentilstraat 2 | bedrijfsgebouw met woning(en)

Architectuur
Winkelpand met bovenwoning, Grote Markt - Heldoorn, G.A.

Winkelpand met bovenwoning, Grote Markt

Grote Markt 20 | winkelwoningcomplex

Architectuur
Winkelpand, Guldenstraat - Heldoorn, G.A.

Winkelpand, Guldenstraat

Guldenstraat 44 | warenhuis

Architectuur
Winkelpand, Vismarkt N.Z. - Architectenbureau Van Elmpt-Muller

Winkelpand, Vismarkt N.Z.

Vismarkt N.Z. 41 | warenhuis | 1949

Architectuur
Winkels met bovenwoningen Oude Ebbingestraat - Gisius, G.

Winkels met bovenwoningen Oude Ebbingestraat

Oude Ebbingestraat 49-53 | bedrijfsgebouw met woning(en)

Architectuur
Winkelwoningcomplex Oude Ebbingestraat - Klein, F.

Winkelwoningcomplex Oude Ebbingestraat

Oude Ebbingestraat 2-18 | winkelwoningcomplex | 1955

Architectuur
Woning Grote Leliestraat - Beek, Johan van de

Woning Grote Leliestraat

Grote Leliestraat 27 | eengezinswoning | 1984

Architectuur
Woning Trompstraat - Tonnis Bouwman Architect

Woning Trompstraat

Trompstraat | Woningen | 2015

Architectuur
Woning W.A. Scholtenstraat 5 - Linge, Evert van

Woning W.A. Scholtenstraat 5

W A Scholtenstraat 5 | eengezinswoning | 1924

Architectuur
Woning met pakhuis Prinsenstraat - Prummel, Joh.

Woning met pakhuis Prinsenstraat

Prinsenstraat 17-19 | bedrijfsgebouw met woning(en)

Architectuur
Woningen W.A. Scholtenstraat 1 - Linge, Evert van

Woningen W.A. Scholtenstraat 1

W A Scholtenstraat 1 | eengezinswoning in een rij

Architectuur
Woon-/werkhuis Gedempte Zuiderdiep - DAAD  Architecten

Woon-/werkhuis Gedempte Zuiderdiep

Gedempte Zuiderdiep | woonhuis | 2006

Architectuur
Woonhuis Lutkenieuwstraat - BENUS architectuur

Woonhuis Lutkenieuwstraat

Lutkenieuwstraat 24 | eengezinswoning

Architectuur
Woonhuis met atelier, Lutkenieuwstraat - BENUS architectuur

Woonhuis met atelier, Lutkenieuwstraat

Lutkenieuwstraat 28 | bedrijfsgebouw

Architectuur
Woonproject West-Indische Opslag - De Zwarte Hond

Woonproject West-Indische Opslag

Reitemakersrijge | Woningen | 2017

Architectuur
Zakenpand Geubels - Architectenbureau H.J. van Wissen

Zakenpand Geubels

Guldenstraat 20 | winkel | 1957

Architectuur
Zuiderbewaarschool - Bos, D.H.

Zuiderbewaarschool

Nieuwstad 12 | schoolgebouw | 1848

Architectuur
logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer