Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van De Zwarte Hond

Bernoulliborg

Nijenborgh 9

Dinkelpark

Vechtstraat

GasTerra kantoorgebouw

Stationsweg/Hereweg

afdrukken Dubbelpand Hoge der A

Architectuur
toon vergroting Dubbelpand Hoge der A
toon vergroting Dubbelpand Hoge der A
toon vergroting Dubbelpand Hoge der A

De nieuwbouw aan de Hoge der A 3 en 4 bevindt zich aan weerszijden van de Haaksgang. Deze smalle steeg geeft toegang tot het achtergelegen pakhuis ‘Onrust’ en ontsluit tevens de nieuwe panden. Deze zoeken in vorm en geleding aansluiting op de bestaande bebouwing. De geleding van de gebouwen volgt de voormalige structuur met een voor- en een achterhuis.

Het voorhuis, Hoge der A 3, is een beeldbepalend element aan het water. Doordat het in hoogte boven de omgeving uitstijgt, worden de zijgevels zichtbaar, en krijgt het gebouw een overhoekse aanblik.

Het pand Hoge der A 4 en het achterhuis van Hoge der A 3 zijn bescheidener van formaat. Ze zoeken aansluiting bij het pakhuis Libau en de bebouwing rondom het hof. De baksteenarchitectuur en de verticale geleding van de nieuwbouw refereren aan traditie, maar de vormgeving is open en modern, met een maximale uitstraling en uitzicht op de A.

Beide gebouwen hebben op de begane grond een afwijkende verdiepingshoogte met een bedrijfsfunctie. Hoge der A 3 kent een bel-etage boven een half verdiepte kelder, waardoor er een extra hoge plint ontstaat. De invulling van de verdiepingen rondom de vaste kern is flexibel, en zal naar keuze en vraag bestemd worden als appartement of kantoor. De bovenste twee lagen zijn als eenheid gekoppeld, en eveneens naar functie flexibel.

Hoge der A 4 heeft op de begane grond een bedrijfsruimte met daarboven drie appartementen.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer