Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

Over ons

Staatingroningen.nl krijgt een update. GRAS werkt aan een volledig vernieuwde site over architectuur en erfgoed in Groningen. Kunstpunt Groningen (voorheen het CBK) heeft de update al klaar. Alle kunst op straat is voortaan te vinden op Kunstpunt Groningen. Totdat de nieuwe architectuur- en erfgoedsite klaar is, kun je nog gebruik maken van de oude Staatingroningen-site.

Staatingroningen.nl was een samenwerking tussen architectuurcentrum GRAS en het voormalige Centrum Beeldende Kunst Groningen, nu Kunstpunt Groningen geheten.

GRAS is het architectuurcentrum van Groningen en werkt als een onafhankelijke culturele onderneming. We initiƫren zelf projecten maar werken ook in opdracht van derden. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van en het debat over de gebouwde omgeving. Dit kan op verschillende manieren vorm krijgen, waarbij onze voorkeur ligt bij het doorbreken van geijkte denkpatronen en geijkte projectvormen. We organiseren tevens debatten, opleveringsbezoeken, lezingen, manifestaties, educatieprogramma's, internetprojecten, brainstormavonden, bewonersprojecten en tentoonstellingen. Daarnaast zijn we actief als uitgeverij. Op onze website www.platformgras.nl leest u alles over onze uitgangspunten, ons programma en actuele projecten.

Staatingroningen.nl
Op deze website vindt u een grote hoeveelheid Groninger gebouwen en alle kunstwerken in de openbare ruimte van Groningen, dat wil zeggen: objecten die buiten te zien zijn. Ook grote stedenbouwkundige projecten, korte beschrijvingen van stadsdelen en stadsvisies kunt u hier vinden. Voor de selectie hebben we ons de volgende criteria gesteld:

Onze keuze voor de indeling van de stadsdelen is in grote lijnen conform de wijk- en buurtgrenzen zoals deze door de gemeente Groningen gehanteerd worden. In de benamingen kunt u altijd een eventuele andere naam/benaming herkennen. U kunt ook op straatnaam zoeken.logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer