Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van Onbekend

Dubbele villa Noorderstationstraat

Noorderstationsstraat 47-49

Herenhuis 'Het Calmershuis'

Oude Boteringestraat 24

afdrukken De Vooruitgang

Architectuur
toon vergroting De Vooruitgang

Het pakhuiscomplex aan het Lage der A, op de nummers 5 en 6, bestaat uit drie verschillende pakhuisdelen met elk een eigen bouwgeschiedenis. Het zuidelijke deel werd in 1876 in opdracht van de graanhandelaren Pannenborg & Krings gebouwd. Daarna is het door diverse graanhandelaren in gebruik geweest.

Vermoedelijk werd het linker pakhuisdeel voor een andere opdrachtgever gerealiseerd. Toch sluit de opzet van de voorgevel qua architectuur en vormgeving zeer nauw aan bij de buurpanden. Het pakhuis was oorspronkelijk geheel symmetrisch van opzet. Bovendien was het minder hoog: vijf verdiepingen tegen de huidige zes.

Daarbij had het middelste deel een topgevel en werden de pakhuizen aan weerszijden aan de bovenzijde afgesloten met een forse lijst waarachter zadeldaken schuil gingen en driehoekige trijshuisjes uitstaken. In 1910 werd het linker pakhuis, dat lang bekend stond onder de naam Friesland, met anderhalve verdieping verbouwd en opgehoogd. Vermoedelijk kreeg dit deel - waarschijnlijk na een brand - in de jaren ‘30 van de vorige eeuw ook een nieuwe gevelbekleding,. De gevel werd bekroond met een opengewerkte gemetselde balustrade.

In 1944 werden de pakhuizen aan de zuidzijde opgehoogd met twee bouwlagen. Op het dak kwam een hoge elevatoropbouw, bekleed met leien, waarin een korenverdeelmachine werd geplaatst. Tot begin jaren ‘70 deden de pakhuizen dienst als opslagplaats van graan. In het huisje op het dak stond een elevator opgesteld die het graan via een ‘overbouw’ (op hoogte uitkragend deel van een gebouw) richting de kade opzoog vanuit de schepen. Vanuit de silo daarachter werd het graan door middel van een buizenstelsel over de verschillende verdiepingen verdeeld.

Op het moment dat het pakhuiscomplex zijn functie had verloren, ontstonden diverse plannen voor sloop en vervangende nieuwbouw. Uiteindelijk volgde tussen 1981 en 1983 een verbouwing tot een complex met 36 wooneenheden in opdracht van woningcorporatie Gruno, het huidige Nijestee. Het imposante elevatorhuis op het dak kon niet in de plannen meegenomen worden en werd gesloopt, evenals de scheeps-elevator die het pakhuiscomplex met de kade verbond.

Bij de verbouwing bleven alle verdiepingsvloerbalken gehandhaafd. In verband met de geringe hoogte van de vijfde verdieping, moest deze worden opgehoogd. Tevens werd een lift aangebracht. De hijsopeningen werden verruild voor nieuwe deurkozijnen met Franse balkons. In de voorgevel werden bestaande houten gevelbekledingen vervangen door groen geschilderde multiplex stroken.

Het huidige complex is circa 16 meter hoog. Kenmerkend blijven de hijsopeningen en de halfronde trijshuisjes. De gevel is vrij sober van vormgeving. Alleen de gietijzeren muurankers in de vorm van een rozet en twee horizontale bakstenen profileringen boven de begane grondlaag en de tweede verdieping zorgen voor enige versiering. Op het rechter bouwdeel bevindt zich nog de naam van het pakhuis. Net als het pakhuis van de Elevator Maatschappij aan de Oosterkade is De Vooruitgang een vroeg voorbeeld van herbestemming van voormalige pakhuizen tot wooneenheden.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer