Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van Onbekend

De Vooruitgang

Lage der A 5,6

Dubbele villa Noorderstationstraat

Noorderstationsstraat 47-49

afdrukken Pakhuis Lage der A 21

Architectuur
toon vergroting Pakhuis Lage der A 21
toon vergroting Pakhuis Lage der A 21
toon vergroting Pakhuis Lage der A 21

Het Lage en Hoge der A waren tot in de 20ste eeuw een belangrijk economisch centrum in de stad Groningen. Langs de kaden staan tussen de koopmanshuizen diverse pakhuizen waarvan diverse inmiddels de status van (rijks)monument genieten. Ook de kademuren zelf zijn rijksmonument.

Op het Lage der A nummer 21, bevindt zich een in 1875 gerealiseerd graanpakhuis, vormgegeven in een zorgvuldig ambachtelijktraditionele bouwstijl. Het rijksmonument staat op de hoek van de smalle Speldemakersgang. Het achterliggende, voorheen eenlaagse huisje aan de Speldemakersgang is inwendig op de begane grond bij het pakhuis getrokken.

Opdrachtgever en architect zijn onbekend, ondanks de initialen op de gevelsteen: H & H. In 1921 liet H. Nienbuurt het pakhuis verbouwen. In de zuidelijke hoek van de begane grond werd een kantoorruimte gerealiseerd. Hiervoor werden ook twee raamkozijnen in de zijgevel van de Speldemakersgang aangebracht. Later werden de raam- en deuropeningen op de begane grond aan weerszijden van de centrale dubbele deur aan de onderzijde dichtgemetseld. De oorspronkelijke onderdorpels zijn in het metselwerk nog zichtbaar.

De in 1944 aangebrachte elevatortoren, die werd gebruikt voor het storten van graan, werd in 1970 verwijderd. Op hetzelfde moment werd ook het oorspronkelijke Friese pannendak vervangen door betonpannen. Op de begane grond stond op de betonnen vloer nog lange tijd een originele gietijzeren kachel van de firma Godin & Brevette.

Het gebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt vier bouwlagen onder een zadeldak. De voorgevel is drie traveeën breed en opgetrokken uit donkerrode baksteen. De middelste travee bevat de hijsdeuren. Tegen de geveltop is een houten trijshuis aangebracht. De gevelhoeken zijn tot lisenen uitgemetseld. De middelste travee heeft dezelfde dikte gekregen als de gevelhoeken, waardoor de raamtraveeën terug lijken te liggen.

De gevelopeningen van ramen en deuren zijn segmentboogvormig gesloten. In de bovenste verdieping zijn rozetvensters aangebracht. Alle ramen zijn van ijzer en hebben een roedeverdeling. Bij de onderdorpels en op andere plaatsen zijn tandlijstjes gemetseld. De zijgevel aan de Speldemakersgang bevat op de verdiepingen reeksen van telkens vier gietijzeren taatsramen.

De begane grond bevatte - van voor naar achteren - onder andere een breed houten raamkozijn van het vroegere kantoor, twee kleinere ramen en twee gietijzeren taatsramen. De balklagen zijn in de gevel gemarkeerd met reeksen ijzeren muurankers.

Het graanpakhuis heeft na het verlies van de oorspronkelijke functie geruime tijd andere bestemmingen gehad. In afwachting van een bouwplan is het antikraak onder meer als atelierruimte voor kunstenaars in gebruik geweest. Recentelijk heeft het pakhuis een woonbestemming gekregen en biedt het plaats aan 22 studio’s voor studenten. De verbouwing is, zeker in vergelijking met de pakhuizen in de directe nabijheid, zonder veel inspiratie en haast doelmatig uitgevoerd.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer