Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Uitbreiding Faculteit der Wijsbegeerte, RuG

Architectuur
toon vergroting Uitbreiding Faculteit der Wijsbegeerte, RuG

In het centrum van de stad Groningen, aan de Oude Boteringestraat, staan drie monumentale panden. Destijds moesten zij de nieuwe huisvesting gaan vormen voor de faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit van Groningen.

Daartoe is op het achterterrein een flinke uitbreiding gerealiseerd. De verbouwing van het ensemble van monumenten maakt samen met de nieuwbouw deel uit van de nieuwe strategie van de Rijksuniversiteit om zijn faculteiten zo dicht mogelijk bij het Academiegebouw aan het Broerplein te situeren. De achtergevels van de monumentale panden zijn zo min mogelijk aangetast.

Door het plaatsen van een verbindingsdeel van glas aan de achtergevel van het oudste pand werd recht gedaan aan de blijvende zichtbaarheid van de bijzondere gevel en gaf het de mogelijkheid de toegang tot de nieuwbouw te organiseren. Hieraan gekoppeld de functionele, eigentijdse vormgeving van het nieuwe kantorengedeelte. Daarin bevinden zich eveneens de collegezalen.

In het kader van het beeldenproject van de RUG is het laatste beeld van de in 2002 overleden kunstenaar Tiddo Nieboer, dat als maquette bestond, gerealiseerd en in september 2004 onthuld.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer