Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van Architectenbureau Marlies Rohmer

Bloemhof

Bloemsingel

afdrukken Sportblok Violenstraat

Architectuur
toon vergroting Sportblok Violenstraat
toon vergroting Sportblok Violenstraat
toon vergroting Sportblok Violenstraat

Aan de Violenstraat zijn in een nieuw complex twee sportzalen gerealiseerd: het Sportblok Ze worden onder meer gebruikt door een aantal scholen in de buurt. Vanwege het bestemmingsplan en de beperkte beschikbare ruimte is gekozen voor een gestapelde oplossing: twee sportzalen op elkaar. Door de zalen in de diepterichting te positioneren – dus met de korte kant van de zaal aan de voorzijde – kon de gevel los komen te staan van de buurpanden. Hierdoor ontstaat wat ‘lucht’ rond het toch al massieve volume.

De opvallende golvende bakstenen gevel maakt van het Sportblok een opvallende verschijning. Door het gebruik van rode Groninger baksteen wordt vervolgens wel een link gelegd met de omringende bebouwing. De golvende gevel is niet louter esthetisch. Directe lichttoetreding ervaart men in sportzalen vaak als hinderlijk. Daarom treedt het licht bij het Sportblok binnen via de bovenkant van iedere golf. Bij gebruik in de avond stroomt er juist licht van binnen naar buiten, waardoor de gevel oplicht. De onderste golf, op straatniveau, is tevens een lange bank. Dit zorgt met de aanplant van bomen voor een extra impuls voor de verblijfskwaliteit van de straat. Naast de gymzalen bevindt zich een vide met een transparant trappenhuis.

De achterkant van het gebouw bestaat grotendeels uit aluminium platen in diverse roodbruine tinten. De roodbruine tinten verwijzen naar de kleuren die reeds in de omgeving voorkomen.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer