Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

afdrukken De Faun

Architectuur
toon vergroting De Faun
toon vergroting De Faun
toon vergroting De Faun

In opdracht van levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht werd op de hoek van de Herestraat en het Gedempte Zuider-diep in 1935 een bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd. Het pand, ook wel De Faun genaamd, werd ontworpen door architect A.R. Wittop Koning in samenwerking met A.Th. van Elmpt. De naam is afgeleid van de door de Groninger beeldhouwer Willem Valk vervaardigde mythologische figuren (waaronder faunen), die op opvallende plekken - zoals bij de overgangen tussen de pilasters en gevel - onderdeel van het ontwerp vormen.

Stilistisch is het gebouw onder de Delftse School te scharen. Kenmerkend zijn de historiserende vormen, de ruwe donkerrode baksteen en de aan de Gotiek refererende raamvormen (smalle kloosterkozijnen, bolkozijnen en kruiskozijnen). Het ontwerp kent invloeden van het werk van de bekende Amsterdamse architect en vormgever Karel de Bazel, die onder meer verantwoordelijk is voor het ontwerp van het (voormalige) hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in de Vijzelstraat in Amsterdam. De ambachtelijke afwerking, de gevelcompositie en de integratie met de toegepaste kunst illustreren dit.

De plattegrond is H-vormig, waardoor het pand minder massief overkomt en goed opgaat in haar omgeving. Aan de Herestraat-zijde ontwierp Wittop Koning een arcade die zorgt voor een geleidelijke overgang van de straat naar de begane grond. Hier was oorspronkelijk een café-restaurant gevestigd, dat tevens de naam De Faun droeg. Het pand bood verder ruimte aan een hotel en kantoren.

Los van de kantoren heeft De Faun lange tijd een horecafunctie behouden. Begin jaren ‘90 van de vorige eeuw leidde de herbestemming tot een conflict tussen de nieuwe eigenaar en de gemeente Groningen. Dezelfde eigenaar had daarvoor het kantoorgedeelte gerenoveerd ten behoeve van het toenmalige Arbeidsbureau. De eigenaar wenste echter ook een ombouw tot winkelunits aan de Herestraat-zijde, waardoor de arcade met glazen puien zou moeten worden dichtgezet. Alleen op deze wijze zou de begane grond rendabel te verhuren zijn, zeker daar de arcade redelijk donker was. De gemeente ging hier op advies van de afdeling Monumentenzorg niet in mee, hetgeen tot verschillende juridische procedures leidde.

Na het vertrek van het Arbeidsbureau deed zich een nieuwe situatie voor. Wat locatie betreft leende het pand zich uitstekend voor een hoogwaardige en grootschalige winkel-functie. Hierbij kwam opnieuw de discussie over het dichtzetten van de arcade op de agenda. De nieuwe huurder, winkelketen ZARA, wilde hoe dan ook dat de arcade zou worden dichtgezet. Na wederom enig (juridisch) getouwtrek werd uiteindelijk toch een bouwvergunning afgegeven. De Faun is vervolgens in 2010 volledig gerenoveerd. Door een transparante ingreep van glas en staal heeft de voorheen donkere passage een vriendelijke uitstraling gekregen in de vorm van etalages. Op deze wijze bleef het specifieke monumentale karakter gehandhaafd en benadrukt. Deze aanpassing is reversibel en kan eenvoudig ongedaan worden gemaakt.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer