Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Stadsappartementen Kromme Elleboog

Architectuur
toon vergroting Stadsappartementen Kromme Elleboog

Geïnspireerd door de uitgangspunten van Blue Moon begon Architectuurstudio Skets in 1999 met een ontwerp van een kleinschalig appartementengebouw in de oude binnenstad van Groningen, drie eenheden groot. De situatie en het gewenste programma was zodanig dat de bestaande winkelpand geïntegreerd diende te worden in een nieuw te realiseren 'sculptuur'. De nieuwbouw, gelegen aan de Kleine Kromme Elleboog, moest worden gerealiseerd op een bijzonder klein kavel: een 'postzegel' van amper 5 x 5 meter.

Door allerlei procedures en vertraging in de eerste jaren na de start van het project kwam er in 2002 een definitief ontwerp tot stand. Vanuit de overtuiging dat oud en nieuw prima als uiteenlopende idiomen in elkaar over kunnen lopen kreeg de nieuwbouw een sterk autonoom karakter. Hierdoor ontstaat een eigentijdse architectonische verrijking van de al aanwezige diversiteit aan de Kleine Kromme Elleboog.

Los van de (noodzakelijke) sprong in de rooilijn zorgt een aansluiting in bouwhoogte en goothoogte voor een goede stedenbouwkundige inbedding en een (haast) naadloze aansluiting op de bestaande winkel / woning.

De sprong in de rooilijn wordt op de vierde bouwlaag letterlijk teruggebracht middels een overkraging. Deze vierde en tevens bovenste bouwlaag (aan de straatzijde volledig gesloten) loopt over in een transparante dakopbouw, gerealiseerd op het naastgelegen winkelpand. Binnen ontstaat een prachtig uitzicht over het daklandschap van de stad.

De vierde laag van de nieuwbouw oriënteert zich op het westen. De overige drie lagen zijn gericht op de straat.

De nieuwbouw is opgetrokken in HSB elementen en afgewerkt met IBS beplating (vezelcementplaat). Dit donkergrijze plaatmateriaal bepaalt in belangrijke mate het karakter van de gevel. De aluminium kozijnen zijn strak in de gevel geplaatst. Een vrijwel vlakke gevel is het gevolg. Detaillering is zoveel mogelijk achterwege gelaten.

De entree is enigszins teruggelegd, met gelijk daarachter de meterkasten en postbussen. Aan de achterzijde van het gebouw is een externe stalen trap in een omsloten transparante aanbouw geplaatst waarlangs de appartementen ontsloten worden. Binnen lopen de appartementen haast ongemerkt over van oud naar nieuw.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer