Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

afdrukken De Componist

Architectuur
toon vergroting De Componist
toon vergroting De Componist
toon vergroting De Componist

De Componist ontleent zijn naam aan de componistenbuurt waarin het gebouw is gesitueerd. Het gaat om een herstructureringsopgave en een uitbreiding van de bestaande zorgvoorzieningen op de plek. De wens was om deze uitbreiding vorm te geven met meerdere partners.

Tachtig procent van het gebouw is nieuw. Het totale project heeft daarbij de bestaande voorzieningen voor sport en dagbesteding volledig in zich opgenomen. De functies lopen zeer uiteen: van kantoren, onderwijs en kinderopvang tot sport en gehandicaptenzorg.

Op de begane grond bevinden zich de basisschool en de daarbij behorende faciliteiten. Daarboven liggen 32 koop- en huurappartementen.
 Om variatie te brengen in de omgeving, is de plint in hout en de bovenlagen in metselwerk met horizontale accenten uitgevoerd.

Onder het complex is een parkeergarage gerealiseerd voor de gebruikers van het complex. De parkeergarage is mede aangelegd om te voorkomen dat de parkeerdruk in de wijk teveel zou toenemen.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer