Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Winkelpand

Architectuur
toon vergroting Winkelpand
toon vergroting Winkelpand
toon vergroting Winkelpand

Het bedrijfspand is gebouwd tussen 1951-1955 in opdracht van drukkerij en uitgeversmaatschappij ‘De Arbeiderspers’ te Amsterdam, voor de productie van de noordelijke editie van het dagblad Het Vrije Volk.

Het pand is een ontwerp van architect J.J.M. Vegter uit Leeuwarden. Het gebouw is gesitueerd halverwege de oostelijke wand van de Stoeldraaierstraat op de hoek met het Soephuisstraatje.

De Stoeldraaierstraat ging tijdens de nadagen van de bevrijding van Groningen (15 april 1945) geheel in vlammen op als gevolg van een ontploffende munitiewagen. Tijdens de wederopbouw bleef deze winkelfunctie gehandhaafd maar er vond wel schaalvergroting plaats; de straat werd verbreed voor het toenemende autoverkeer.

Het voorste gedeelte van het gebouw was het 'gezicht' van de krant en bevatte op de begane grond een boekwinkel en een ‘aanneembalie’ voor de krant en op de verdiepingen kantoren en een directiekamer. Dit bouwdeel bevat drie bouwlagen onder een sterk naar voren hellend zadeldak van gewapend beton met een fors dakoverstek van ruim één meter, met een indeling van cassetten.

Achter dit bouwdeel is een langgerekt bedrijfsgedeelte geplaatst. Hier is ruimte voor daglichttoetreding en voor het laden en lossen. Dit bouwvolume telt twee bouwlagen onder een plat dak van gewapend beton. De draagconstructie van het bedrijfsgedeelte bestaat uit een strakke ritmering van betonnen jukken waardoor 9 traveeën zijn ontstaan. Deze zijn ingevuld met grote glaspuien met een rechthoekige roedenverdeling. De achterste twee traveeën zijn geaccentueerd door een extra zware betonnen omkadering die aan de bovenzijde iets boven de daklijst uitsteekt; dit was het expeditiegedeelte voor het laden en lossen. In de langsgevel zijn de betonnen jukken als expressief, plastisch element gebruikt door de glaspuien helemaal naar binnen te zetten.

De bovenste verdieping bezit drie rechthoekige ongedeelde raamkozijnen en een uit het gevelvlak uitspringend balkon met betonnen omkadering en een stalen hekwerk. In deze zijgevel is een gedenksteen van natuursteen ingemetseld ter herinnering aan de wederopbouw van De Arbeiderspers. In 1963 werd, eveneens naar ontwerp van Vegter, aan het achterste gedeelte van de drukkerijvleugel een luchtbrug aangebracht ter verbinding met een bestaand bedrijfspand aan het Soephuisstraatje dat al in het bezit was van de N.V. Arbeiderspers.

De noordelijke editie van Het Vrije Volk werd in 1968 opgeheven en in 1971 werd het pand in gebruik genomen als kantoor van de Amrobank en daartoe inwendig verbouwd. Bij de laatste verbouwing (voor een meubelwinkel) zijn de bijzondere stalen glaspuien in voor- en zijgevel vervangen door aluminium; tevens werd het interieur grondig verbouwd en gedeeltelijk doorgebroken. Het pand is inmiddels alweer een aantal keren van eigenaar gewisseld.

Kenmerken

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer