Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

afdrukken De Korenbeurs

Architectuur
toon vergroting De Korenbeurs
toon vergroting De Korenbeurs
toon vergroting De Korenbeurs

De stad Groningen is lang het centrum geweest van de regionale en later zelfs ook nationale graanhandel. De basis lag in het middeleeuwse stapelrecht waardoor al het ‘Ommelander graan’ in de stad op de markt moest worden gebracht. Vooral vanaf 1750 groeide de graanhandel sterk, zó sterk zelfs dat ze uitgroeide tot beurshandel waarbij op basis van kleine monsters grote partijen werden verhandeld.

Hiertoe werd in 1774 een eerste houten gebouw aan de Vismarkt gerealiseerd. Omdat de handel bleef groeien, werd dit in 1825 vervangen door een stenen gebouw met een open binnenplaats waar de handel plaatsvond. Ook dit bleek al snel te klein. Bovendien was de handel in de open lucht niet bevredigend. Stadsbouwmeester J.G. van Beusekom kreeg in 1862 de opdracht een grote overdekte beurs te ontwerpen: de huidige Korenbeurs. De opening vond plaats in 1865.

Het gebouw is een mix van stijlen en technieken. Het entreegebouw kent een Classicistische opbouw met zuilen en pilasters die worden bekroond door kapitelen van de composiete orde. Aan weerszijden van de ingang werden twee zinken beelden geplaatst van Neptunus en Ceres, respectievelijk de Romeinse god van de zee en de godin van de landbouw. Op de nok prijkt een beeld van Mercurius, de god van de handel. Samen verwijzen zij naar de grote betekenis van handel, scheepvaart en landbouw voor de stad Groningen.

Achter het entreegebouw bevindt zich de beurshal die werd uitgevoerd in een voor die tijd zeer moderne gietijzeren constructie. De hoge ramen zorgden voor veel lichtinval, hetgeen het keuren van de graanmonsters vergemakkelijkte. Oorspronkelijke kende het voorgebouw een woonbestemming op de etage rechts, bestemd voor de opzichter. Aan de linkerkant was het kantoor van de commissionairs gevestigd. Op de begane grond bevond zich de entree naar de beurshal met aan weerszijden kantoren.

De Korenbeurs is in de loop der tijd verschillende malen verbouwd. Lange tijd bleef dit beperkt tot kleine aanpassingen ten behoeve van de aanleg van telegraaf- en telefoonfaciliteiten en extra benodigde kantoorruimte. Hierbij verdween onder meer de woonvoorziening.

Tot ver in de jaren ’80 van de twintigste eeuw bleef het pand op dinsdag, de vaste beursdag, in gebruik voor de graanhandel. Op de overige dagen werd het gebouw gebruikt door een firma in allerhande goederen. In 1990 vond een ingrijpende modernisering plaats, naar een ontwerp van architectenbureau Cor Kalfsbeek, het huidige DAAD architecten. Hierbij werd ondermeer het voorgebouw voor horeca bestemd en werd een lift geplaatst. Hiervoor moesten twee gietijzeren kolommen wijken. Deze kregen een nieuwe plek in het horecagedeelte.

In de beurshal kwam ruimte voor verschillende kleinere winkeltjes. Na vertrek van de graanhandel heeft de Korenbeurs uiteenlopende functies gekend, van horeca en kleinschalige detailhandel tot sporthal, versmarkt en spiritueel centrum. Na het vertrek van de laatste werden verschillende plannen gemaakt voor nieuwe bestemmingen. Sinds 2000 is in de Korenbeurs een supermarkt gevestigd. Het hoofdgebouw is nu in gebruik als kantoor en magazijn. Daarnaast bevindt zich - op de plek van de horecavoorziening - momenteel een extra winkelruimte.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer