Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van DAAD Architecten

Het Paleis

Bloemsingel 220-230

Klein Corpus fase 1

Semmelweisstraat

Klein Corpus fase 2

Semmelweisstraat

afdrukken Uitbreiding Oude Rechtbank

Architectuur
toon vergroting Uitbreiding Oude Rechtbank
toon vergroting Uitbreiding Oude Rechtbank

'Door het ontbreken van een geheel en van den Grondvorm van het oorspronkelijke gebouw zijn vanuit een architectonisch oogpunt alleen de onderdelen uit verschillende tijdperken van belang. Daarmee moest bij de restauratie rekening worden gehouden, omdat van het terugbrengen in de oorspronkelijke geen sprake kon zijn.'

In de lijn van dit citaat van de verbouwing en restauratie van het gerechtsgebouw in 1913-1917 is ook door DAAD Architecten naar het complex gekeken. Het plan gaat niet uit van de oorspronkelijke toestand, maar probeert de verschillende onderdelen ieder hun eigen verhaal te laten vertellen. Binnen de gebouwdelen zijn in de loop der tijd zoveel verschillen ontstaan dat een uniforme aanpak per bouwdeel niet wenselijk was. DAAD heeft per ruimte goed gekeken naar de sfeer, waardevolle elementen, kleur en materialen.

Na diepgaand onderzoek bleek het gebouw anno 2000 uit grofweg vier bouwdelen te bestaan: het middeleeuwse deel aan de Oude Boteringestraat, het gedeelte dat vanaf 1754 is toegevoegd en de twee bouwdelen van na 1913, met o.a. de cellen in de kelder en het archiefgebouw. Deze vier bouwdelen bevatten 14 vloerniveaus en een ingewikkeld gangensysteem. In het middeleeuwse gedeelte zijn voornamelijk kantoorfuncties ondergebracht, ruimten die met name bepaald worden door het gebruikte materiaal. Het gedeelte van na 1754 wordt vooral voor de onderwijsfuncties gebruikt. In dit gedeelte zijn de kleuren gehandhaafd.

Als ruimtelijke overgang naar de bibliotheek is het tussengebouw (dat van na de restauratie van 1917 dateert) afwijkend behandeld in een zware kleurstelling. In dit gedeelte worden de kantoorfuncties met de onderwijsfuncties gecombineerd. In de kelder van dit bouwdeel waren de cellen van de rechtbank gesitueerd. Deze zijn gehandhaafd en ingericht als ICT-ruimten. Hier zijn zelfs de oorspronkelijke teksten van de toenmalige verdachten nog op de wanden te lezen. Het voormalige archiefgebouw met de bibliotheekfunctie heeft een eigen identiteit binnen het geheel.

Aan deze vier bestaande bouwdelen heeft DAAD nog een nieuw bouwdeel toegevoegd: een eigentijds volume op het voormalige archiefgebouw, over twee verdiepingen. Dit gedeelte verbindt verschillende onderdelen met elkaar, o.a. de entree. het trappenhuis, de bibliotheek en het tussengebouw. Hier zijn op de eerste verdieping de kleinere kantoren gelegen en op de tweede is een grote onderwijsruimte ondergebracht. Beide verdiepingen hebben uitzicht op de tuin.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer