Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van MAD Johannes Moehrlein architekten

Buurtcentrum De Wende

Goudlaan 555

De Staalmeesters

Rembrandt van Rijnstraat

Gordel Van Smaragd

Bandoengstraat

afdrukken Kiosk Regulateurshuis

Architectuur
toon vergroting Kiosk Regulateurshuis
toon vergroting Kiosk Regulateurshuis
toon vergroting Kiosk Regulateurshuis

Voor het voormalige CiBoGa-terrein - het Circus-, Boden-, Gasfabriek-areaal - werd door de Gemeente Groningen i.s.m. het bureau Alsop Störmer Hamburg een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt van woningbouwclusters in de vorm van polygoonachtige 'schotsen’.

Om dit plan daadwerkelijk te kunnen realiseren, werd het oorspronkelijk sterk vervuilde gebied gesaneerd. Na een jarenlange economische crisis, met name in de bouwsector, werd dit plan min of meer verlaten en mondjesmaat ingevuld met tijdelijke gebouwen voor tijdelijk gebruik, genoemd 'Open Lab Ebbinge'.

Door de bodemsanering van het gebied zijn maar enkele gebouwen behouden gebleven; een dubbele bedrijfshal en het voormalige 'Regulateurshuis' van de Gasfabriek.

Op een gegeven moment werd het gebouw - een gemeentelijk monument uit 1892 van architect K.H. Holthuis - aan de Bloemsingel 36, nu Kolendrift 19, overgedragen aan het Groninger Monumenten Fonds. Het idee was om er een horecagelegenheid van te maken, wat moet leiden tot verder behoud van het pand en zijn cultuurhistorische waarde.

In opdracht van het Groninger Monumenten Fonds heeft MAD JOHANNESMOEHRLEIN architekten het ontwerp voor de uitbreiding gemaakt om in de behoefte aan facilitaire functies ten behoeve van de realisatie van een café-achtige brasserie te voorzien.

Door het gebruik van steenachtig materiaal in de kleur 'wit' wordt vooral op een symbolische manier herinnerd aan de enorme inspanning die de Groningers hebben geleverd met de financiering van de zuivering/bodemsanering en daarmee het duurzaam hergebruik van het hele gebied.

De kiosk werd genomineerd voor de Gouden Kiezel tijdens de Grote Groninger Gebouwenenquête 2016.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer