Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

Architectuur
vergroot

De Held, Gravenburg & Reitdiep

Wijken

De Held en Gravenburg
De Held is een van de 'uitleggebieden' (uitbreidingswijken) die in de gemeentelijke volkshuisvestingsnota De stad vernieuwt (1990) werden aangewezen voor woningbouw. Het gebied bestaat uit 3 delen die vanaf eind jaren ’90 van de vorige eeuw gefaseerd zijn - en worden - aangelegd: De Held I, Gravenburg (De Held II) en De Held III. De naam verwijst naar de polders waarin de wijk is gebouwd: de Jonge Held en de Oude Held, die op hun beurt weer zijn vernoemd naar de molens en gemalen die de polders droog hielden. Gravenburg is de naam van een boerderij in het gebied.

De Held moest vooral aan de vraag naar eengezinswoningen voldoen. Het is tevens de plek waar de gemeente Groningen een deel van haar zogenaamde 'Vinexopgave' heeft gerealiseerd. In de wijk wordt overwegend gewoond. Slechts enkele maatschappelijke en dienstverlenende functies hebben een plek gekregen in het centrum van de wijk. Ter versterking van de nabijgelegen winkelvoorzieningen zijn de bewoners aangewezen op de wijkcentra van Vinkhuizen en Hoogkerk.

Refererend aan het voor Noord-Groningen zo kenmerkende wierdenlandschap, is de De Held I opgebouwd uit verschillende woonmilieus die op (schier)eilanden tussen het groen of in het water liggen. Ieder eiland beschikt over een eigen identiteit. In Gravenburg / De Held II keert deze opzet, zij het in een veel lossere vorm, terug. Hier vormt een lange, meanderende laan de verbindende factor waarlangs de diverse woonstraten zijn aangelegd. De Leegeweg, een historische route, doorsnijdt het plangebied. Langs deze weg wijkt het karakter van de bebouwing af. De woonbuurtjes bestaan hier uit clusters van 6 vrijstaande woningen op ruime kavels. Daarnaast zijn 2 bestaande boerderijen, nu in gebruik als woning met dienstverlening en kinderdagverblijf, opgenomen in het bebouwingsbeeld.

Reitdiep
Reitdiep is een woonwijk gelegen aan de noordwestkant van de stad Groningen in de directe nabijheid van het wierdedorp (terpdorp) Dorkwerd. De wijk wordt sinds 2001 in fasen afgebouwd. De naam van de wijk is direct afgeleid van de naam van het aanliggende (gekanaliseerde) riviertje Het Reitdiep. Dit vormt al eeuwenlang een belangrijke verbinding van de stad Groningen met het noorden van de provincie.

In de deelplannen Eilandzone en Reitdiephaven is de relatie met het water een belangrijk thema. De woningen liggen direct aan het water en beschikken vaak over een eigen ligplaats. De wijkvoorzieningen zijn geconcentreerd in het deelplan Reitdiephaven. Aan de noord- en westzijde refereert de wijk meer aan het Groninger wierdenlandschap. Dit keert ook terug in de straatnamen (o.a. Joeswerd, Eekwerd, Kenwerd).

De gehele wijk bestaat hoofdzakelijk uit (koop)woningen met tuinen, die projectmatig en in collectief particulier opdrachtgeverschap zijn gerealiseerd. Dat laatste wil zeggen dat (toekomstige) bewoners grotendeels zelf gezamenlijk met met een architect hun woningen hebben ontwikkeld. Daarnaast zijn er enkele vrije kavels. Enige uitzondering is het centrumgebied rond Reitdiephaven, waar ook appartementen zijn gerealiseerd.

Groenhof - Bureau voor Architektuur & Ruimtelijke Ordening Martini

Groenhof

Groenhof | 2008

Architectuur
Groot Heemwerd - Mulleners + Mulleners

Groot Heemwerd

Kleiwerd | vrijstaande woning | 2008

Architectuur
Herenhuizen 'Zicht op Dorkwerd' - Oving Architekten

Herenhuizen 'Zicht op Dorkwerd'

Solwerd | vrijstaande woning | 2006

Architectuur
Loungeroom - BOX Architecten

Loungeroom

James Baldwinstraat 37 | aanbouw

Architectuur
Maritiem Centrum Reitdiephaven - Beltman Architecten

Maritiem Centrum Reitdiephaven

Reitdiephaven Groningen | winkelcentrum | 2011

Architectuur
Reitdiepschool Rietwierde - Cito, Gianni

Reitdiepschool Rietwierde

Barwerd | 2012

Architectuur
Uitbreiding J.J.I. Het Poortje - Oving Architekten

Uitbreiding J.J.I. Het Poortje

Hoogeweg 9 | gevangenis | 2004

Architectuur
Vensterschool Gravenburg - Team 4 Architecten

Vensterschool Gravenburg

Maresiusstraat 22-24 | schoolgebouw | 2007

Architectuur
Verandawoningen Gravenburg - Scheffer & Van der Wal Architecten

Verandawoningen Gravenburg

Mollerstraat 1-29 | Twee-onder-een-kapwoning | 2001

Architectuur
Vrijstaand woonhuis Anna Blamanstraat - Signatuur architecten

Vrijstaand woonhuis Anna Blamanstraat

Anna Blamanstraat 57 | vrijstaande woning | 1997

Architectuur
Woningen Gravenburg - Architectenbureau Holvast en van Woerden

Woningen Gravenburg

Bonhoefferstraat | eengezinswoning in een rij

Architectuur
Woningen Reitdiep, Eiland 2 - Daan, Gunnar

Woningen Reitdiep, Eiland 2

Tjariet 1-83 | eengezinswoning

Architectuur
Woningen Reitdiephaven - Oving Architekten

Woningen Reitdiephaven

Reitdiephaven | Rijwoningen | 2009

Architectuur
Woningen de Held, Johan Ellenbergerstraat - Zuuk, Rene van

Woningen de Held, Johan Ellenbergerstraat

Johan Ellenbergerstraat 2-48 | Twee-onder-een-kapwoning | 1995

Architectuur
Woningen de Held, Wierde 2, A - Steiginga Smit

Woningen de Held, Wierde 2, A

Oscar Wildestraat 1-59 | eengezinswoning in een rij | 1995

Architectuur
Woningen de Held, Wierde 2B - Patijn, Wytze

Woningen de Held, Wierde 2B

Josine Reulingstraat 2-58 | eengezinswoning in een rij | 1995-97

Architectuur
logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer