Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Woningen de Held, Wierde 2, A

Architectuur

32 koopwoningen vormen de noordflank van Wierde 2. Door deze situering staat de zonrichting tegenover het open landschap.
De woningen worden ontsloten door drie parallelle, doodlopende straatjes. De straatjes zijn tweezijdig bebouwd en doordat de buurtgrens in een bocht verloopt van verschillende lengte: namelijk vijf, zes en vijf woningen. Alle woningen zijn van hetzelfde type, behalve de zes woningen op de kop naar de doorgaande straat.
De woningen bestaan uit een woonbeuk van 570cm en een garage van 330cm met daarboven een slaapkamer. De woningen zijn verzelfstandigd door een schuine voorgevel aan de woonbeuk en een overhoekse uitbouw met een hellend dak aan de achterzijde. Deze 'serre' pakt zoveel mogelijk zon uit het zuiden.
De zes kopwoningen hebben geen serre, maar wel een extra brede woonbeuk van 720cm. De achtertuinen zijn door een ontworpen hek van de straat afgeschermd.
De ontwerper heeft zich in het woningontwerp zoveel als mogelijk gedistantieerd van de orthogonale verkavelingstructuur.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer