Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Vrijstaand woonhuis Anna Blamanstraat

Architectuur
toon vergroting Vrijstaand woonhuis Anna Blamanstraat

Dit hoekhuis is gelegen in De Held, op Wierde 1. Vrijwel alle woningen op deze wierde bestaan uit doosvormen met licht hellende punt- of piramidedaken. De meeste woningen zijn opgetrokken uit licht gekleurde baksteen.

Het vrijstaande woonhuis onderscheidt zich in meerdere opzichten van de omringende bebouwing. Niet alleen vanwege de hoogte maar ook vanwege de donker gekleurde baksteen, het steil hellende dak en de buitengewoon plastisch vormgegeven gevels. De meeste andere woningen hebben nagenoeg egale gevels.
Vooral de expressieve, plastische vormgeving is opvallend: werkelijk alle gevels bestaan uit verspringende bouwvolumes.

Het huis doet direct denken aan Amsterdamse School-architectuur. Niet zo vreemd, want een Amsterdamse School-bakkerij in Roodeschool diende als inspiratiebron. Deze (voormalige) bakkerij is in grote lijnen nagevolgd, de kleine ambachtelijke details zijn schematisch verwerkt. Zo zijn de raamkozijnen van het huis beduidend minder gedetailleerd dan de raamkozijnen van de voormalige bakkerij in Roodeschool.

Kenmerken

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer