Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

'Genesteld' in De Held

  • Door: Jaap Ekhart
  • In: Huis & Stijl

‘Genesteld’ in De Held

De stad Groningen is zeer rijk aan authentieke Amsterdamse School-architectuur. Toch liet Arie Moerman, een absolute liefhebber van deze stroming, in 1996 een nieuw huis bouwen … in de stijl van de Amsterdamse School. Zo’n bijzondere actie vraagt natuurlijk om uitleg.

Na zijn benoeming tot directeur van Woningcorporatie Groningen, verhuisde Moerman met zijn gezin van Gouda naar Groningen. “Nu ga ik in een authentiek Amsterdamse School-huis huis wonen dacht ik. Maar ik kon geen enkel pand vinden dat groot genoeg was voor mijn zeven personen tellend gezin. Daarnaast besefte ik al snel –na diverse interieurs gezien te hebben- dat de indelingen van authentieke panden niet voldeden aan onze woonwensen.”
En dus liet Moerman in De Held een nieuw huis bouwen in de stijl van de Amsterdamse School. Zijn liefde voor deze stroming bepaalde de uiterlijke verschijningsvorm, de woonwensen van de gezinsleden dienden als uitgangspunt voor de indeling.
Het pakket woonwensen was omvangrijk. Moerman begint: “Als basis diende de opvatting dat het huis een weerspiegeling is van je levenshouding. Voor ons houdt dat in dat je moet laten zien dat je er bent. Het ideale huis moet daarom veel ramen hebben. Mijn vrouw Margreet vindt bovendien dat het licht tot in ieder hoekje moet doordringen.”
Ofschoon ze in een transparant huis wonen, wil het gezin niet altijd in zicht zijn. “Vandaar het ommuurde dakterras, daar verpozen we als we niet gezien willen worden. Verder heeft ieder gezinslid zijn eigen kamer waar hij of zij tot zichzelf kan komen. Inderdaad, gezien de gezinsgrootte hebben we heel veel kamers, dus een bijzonder groot huis.” Moerman grinnikt: “Veel voorbijgangers denken dat het pand uit twee huizen bestaat.”
Alle gezinsleden zijn verwoede wandelaars, fietsers en kampeerders. “We mogen graag in het gras wakker worden, we houden van de natuur. Ook dat gegeven moest een plaatsje krijgen. Eén van de acties was het laten aanbrengen van nestelmogelijkheden in de nok van het trappenhuis. Vooral merels en spreeuwen maken daar gebruik van.”
Moerman beaamt onmiddellijk dat het huis niet aansluit op de omringende bebouwing, dat het uit de toon springt. “Eigenlijk zou het aan de rand van de Oosterparkwijk moeten staan, een wijk die rijk is aan Amsterdamse School-architectuur. Daar zou het aansluiting vinden op de stedenbouwkundige structuur. Hier in De Held is het een soort koekoeksjong, om in natuurtermen te spreken. Anderzijds maakt onze liefde voor de natuur deze locatie heel ideaal: aan de rand van de stad, in de directe nabijheid van het Reitdiepdal.”
Het huis in De Held vertoont veel overeenkomsten met een (voormalige) bakkerij in Roodeschool, een authentiek Amsterdamse School-pand. Berusten die overeenkomsten op toeval, of … ? “Geen toeval,” reageert Moerman direct, “dat gebouw heeft als voorbeeld gediend. Ik vind dat alles al een keer is gedaan. Het enige wat je kunt doen is zaken hervormen naar het huidige leven. Als persoon ben ik traditioneel behoudend, behoedzaam vernieuwend. Die bakkerij is geweldig vormgegeven. Waarom dan moeilijk doen als het ook gemakkelijk kan? Architect Henk Kooi en ik gebruikten daarom de bakkerij in Roodeschool als voorbeeld voor de uiterlijke verschijningsvorm van het huis.”

- Opdrachtgever: gezin Moerman
- Architect: Henk Kooi
- Type gebouw: vrijstaand woonhuis
- Locatie: Anna Blamanstraat 57, Groningen
- Bouwjaar: 1997
- Bouwmaterialen: voornamelijk metselwerk en hout
- Bouwsom totaal: ƒ634.000,- (aanneemsom ƒ470.000,- ; grondkosten ƒ105.000,- ; bijkomende kosten ƒ59.000,-)

Lees meer

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer