Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

Architectuur
vergroot

Hoogkerk

Wijken


Hoogkerk is een dorp aan de westkant van de stad Groningen. Hoogkerk – met een hoog gelegen kerk omdat het dorp op een zandrug ligt – werd in 1373 voor het eerst in oorkonden genoemd. Destijds was het een klein boerendorp: een karakter dat Hoogkerk tot ver in de 19de eeuw behield. In 1570 liet de Spaanse bevelhebber Caspar de Robles een vaarweg graven. Sindsdien ligt Hoogkerk aan het water. Rond 1660 werd deze vaarweg, voorheen Strobos naar Groningen geheten, dé trekvaart van Groningen naar Friesland. Tegenwoordig heet dat water Hoendiep.

Hoogkerk was van 1811 tot 1969 een zelfstandige gemeente. Daarna werd het onderdeel van Groningen, dat trouwens al in 1912 een deel van Hoogkerk had geannexeerd: het huidige Kostverloren.

Omdat Hoogkerk langzaam groeide, zijn er nu veel verschillende ruimtelijke structuren te vinden. De oudste stammen uit de 13de en 14de eeuw; het gebied rond de Kerkstraat is het oudst. De grootste groei maakte Hoogkerk door vanaf het eind van de 19de eeuw: het moment waarop veel industrie zich in het dorp vestigde. Meest bekend is de in 1896 opgerichte NV Noord Nederlandse Beetwortelsuikerfabriek, die nog steeds het beeld van het dorp bepaalt. Een ander belangrijk moment in de ontwikkeling van Hoogkerk was de aanleg van de spoorlijn Leeuwarden - Groningen in 1866.

Begin 20ste eeuw vestigde ook strokartonfabriek De Halm zich in Hoogkerk. Aansluitend werd tussen 1915 en 1916 de Halmbuurt gebouwd, bestaande uit een directeurswoning, 3 vrijstaande woningen en 90 arbeiderswoningen. Deze kwamen tot stand op initiatief van de Vereniging tot Verbetering der Volkshuisvesting. Vanaf 1920 volgde de aanleg van de Suikerbuurt met 77 arbeiderswoningen met tuin, gelegen ten westen van de Zuiderweg. De grootste groei maakte Hoogkerk door na de Tweede Wereldoorlog: in eerste instantie ten zuiden van de spoorlijn en ten westen van de Zuiderweg. Hier ontstonden op basis van het gemeentelijk Plan van Uitbreiding diverse naoorlogse woonbuurten met de voor die tijd typerende 'strokenbouw'. Hoogkerk Zuid werd gebouwd als onderdeel van een omvangrijk provinciaal initiatief: het 1000 Woningenplan. Dit initiatief had als doel de woningproductie van kleine gemeenten op te schroeven naar een grote bouwstroom. Lokale ondernemers droegen zorg voor de uitvoering.

Na de annexatie door de gemeente Groningen bleef Hoogkerk zich ontwikkelen. De meest omvangrijke nieuwe bouwlocatie was de wijk Kranenburg, vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw ontwikkeld tussen het Stadspark en de oude kern. Andere nieuwbouw vond plaats ten oosten van de Zuiderweg.

Daarnaast is, net als in veel andere naoorlogse wijken, veelvuldig gerenoveerd en vernieuwd in de delen van Hoogkerk uit de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Hier is zowel sprake van vervangende nieuwbouw, als herstructureren en geheel nieuwe invullingen.

Appartementencomplex Polmanstraat - ARTÈS bureau voor architectuur en interieur

Appartementencomplex Polmanstraat

Polmanstraat | appartementencomplex

Architectuur
Bedrijfspand Lukken - Oving Architekten

Bedrijfspand Lukken

Peizerweg 270 | bedrijfsgebouw

Architectuur
De Leihof - Team 4 Architecten

De Leihof

De Sanstraat | 2010

Architectuur
Gabriëlflat - ARTÈS bureau voor architectuur en interieur

Gabriëlflat

Zuiderweg | Appartementen | 2008

Architectuur
Heijmanslocatie - ARTÈS bureau voor architectuur en interieur

Heijmanslocatie

Bernhardlaan | appartementencomplex | 2005/2006

Architectuur
Levensloopbestendige woningen - Van Manen en Zwart Architecten

Levensloopbestendige woningen

Hendrik Lofversstraat | 2007

Architectuur
Peizerhoven - Bureau voor Architektuur & Ruimtelijke Ordening Martini

Peizerhoven

Peizerweg | vrijstaande woning | 2009

Architectuur
Wijkpost Hoogkerk - AAS Architecten

Wijkpost Hoogkerk

De Verbetering 3 | dienstgebouw

Architectuur
Woning Peizerweg - Allart Vogelzang

Woning Peizerweg

Peizerweg 160 | woonhuis | 2013

Architectuur
Woonzorgcomplex Ruskenborg - Team 4 Architecten

Woonzorgcomplex Ruskenborg

Johan Dijkstralaan 11 | bejaardentehuis, verzorgingstehuis

Architectuur
logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer