Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

Architectuur
vergroot

Selwerd

Wijken

Selwerd is een naoorlogse wijk in het noordwesten van de stad Groningen, ingeklemd tussen Paddepoel en de spoorlijn richting Delfzijl. De wijk is in de jaren ‘60 van de vorige eeuw gebouwd op basis van het Structuurplan dat in 1961 was aangenomen door de gemeenteraad. De naam verwijst naar een voormalige benedenloop van het riviertje De Hunze: het Selwerderdiepje. De straatnamen verwijzen naar de namen van bomen en heesters. Bijzonder is dat de betreffende bomen ook zijn aangeplant in de betreffende straten.

Waar de sociale wijkopbouw nog zo kenmerkend was voor wijken als Corpus den Hoorn en De Wijert, werden wijken als Selwerd en Paddepoel gebouwd op een moment dat in de Groninger woningbouw een omschakeling plaatsvond naar een meer marktgerichte ontwerpstrategie. Dit was bedoeld om de verwachte bevolkingsgroei, naar 265.000 mensen in het jaar 2000, op te kunnen vangen. De sociale structuur van de wijk werd gekoppeld aan de gronduitgifte en grondprijs, met als doel om vooral veel eengezinswoningen te bouwen. Gezinsgrootte, het aantal benodigde kamers en de daaraan gekoppelde minimale en maximale inhoudsmaten werden uitgangspunten, boven het mixen van diverse bevolkingsgroepen.

Het stedenbouwkundig ontwerp van Selwerd is grotendeels van de hand van stedenbouwkundige Henk Eysbroek van de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting van de gemeente Groningen. Het plan werd in samenhang met de plannen voor Paddepoel en Vinkhuizen ontwikkeld. Kenmerkend zijn de zich herhalende, gestandaardiseerde patronen van bebouwing. Deze worden in vaktaal 'stempels' genoemd. Ook kenmerkend zijn de groene zone op de grens met de wijk Paddepoel (het Selwerderpark) en de groene rand langs het spoor. In vergelijking met de beide andere noordelijke naoorlogse wijken kent Selwerd een zeer hoog percentage eengezinswoningen.

Selwerd staat pas sinds 2007 op de lijst van wijkvernieuwingswijken in de stad. Dit verklaart ook waarom de wijk slechts op beperkte schaal nieuwe toevoegingen kent. Momenteel concentreert nieuwbouw zich vooral aan de Elzenlaan en Eikenlaan en in het winkelcentrum.

Kamerlingh Onnesschool - Linge en Kleinjan, van

Kamerlingh Onnesschool

Eikenlaan | schoolgebouw | 1981

Architectuur
Kerk Nieuw Apostolisch Genootschap - Asperen c.i. & Hallema hbo, van

Kerk Nieuw Apostolisch Genootschap

Iepenlaan 2 | kerkgebouw | 1970

Architectuur
Selwerd studentenflat I, II en III - Bugel en Van de Dijk

Selwerd studentenflat I, II en III

Duindoornstraat | Studentenwoning | 1969/70

Architectuur
Telefooncentrale Selwerd - Bekink, Coen

Telefooncentrale Selwerd

Magnolialaan 7 | nutsgebouw | 1965

Architectuur
Vensterschool Selwerd - Atelier PRO

Vensterschool Selwerd

Eikenlaan 288 | schoolgebouw

Architectuur
Winkelcentrum Selwerd - Klein Architecten

Winkelcentrum Selwerd

Eikenlaan | winkelcentrum | 1969

Architectuur
Woningen Eikenlaan - Cees Nagelkerke Architecture

Woningen Eikenlaan

Elzenlaan | appartementencomplex | 2005/2006

Architectuur
Woonzorgcentrum De Es - Team 4 Architecten

Woonzorgcentrum De Es

Beukenlaan 156 | zorginstelling | 2017

Architectuur
logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer