Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Kamerlingh Onnesschool

Architectuur
toon vergroting Kamerlingh Onnesschool
toon vergroting Kamerlingh Onnesschool
toon vergroting Kamerlingh Onnesschool

De Kamerlingh Onnes is een school voor voortgezet onderwijs. Het gebouw is opgeleverd in 1981 naar het ontwerp van het Groningse bureau Van Linge en Kleinjan. De bouw sluit aan op de realisatie van de wijk Selwerd en staat aan de hoofdstraat: de Eikenlaan. Het terrein ligt op de hoek van het schuin verlopende Sleedoornpad, een restant van de voormalige Paddepoelsterweg. De entree voor de meestal op de fiets komende scholieren ligt aan dit pad. De toegang tot de parkeerplaatsen van de docenten ligt aan de Eikenlaan. De school heeft geen voorgevel, maar de naam in blauwe neonletters staat links en rechts aan de zijgevel.

Het gebouw is drie bouwlagen hoog. De gevelopbouw is aan alle kanten hetzelfde: witte kolommen over de volle hoogte op 7,40 m afstand: de maat van een klaslokaal. Het betonskelet blijft afleesbaar met daartussen een invulling met vensterstroken en rode baksteen borstweringen. De hoeklokalen hebben aan de zijkant een smalle lichtstrook, zodat het skelet herkenbaar blijft.

De gevels maken om de drie modulen een sprong van één moduul. De inwendige opzet is daardoor moeilijk te begrijpen. Het wordt pas duidelijk als je binnen ziet dat het geen school met gangen is, maar met een centraal verkeersgebied. Je voelt dat hier een atrium over de volle hoogte was voorzien, maar vanwege geluid en brandgevaar niet is gerealiseerd. Twee trappenhuizen liggen hier tegenover elkaar.

Op de begane grond bij de straathoek springt de pauzeruimte buiten het hoofdvolume. De ruimte krijgt meer hoogte door een ‘zitkuil’, maar beweegt zich nog steeds binnen hetzelfde vierkante raster. Aan de achterkant ligt een aanbouw met afwijkende verdiepinghoogten: drie gymlokalen met kleedkamers boven een lage, open fietsenstalling. Het hoofdgebouw en deze aanbouw voegen zich min of meer naar het Sleedoornpad.

Nadeel van het gebouw is de grote diepte van minimaal 37 meter, waardoor het middengebied vrij donker is. Voordeel is het royale betonskelet (740x740cm). Daarbinnen blijkt een herindeling goed mogelijk. De herinrichting, met zoveel mogelijk transparantie van de binnenwanden naar de gevels en inrichting als studielandschap van het middengebied, kwam in 2014 klaar en werd ontworpen door de interieurarchitect Saskia Mars.

Het gebouw is ontworpen als nieuwbouw voor de RijksHBS, afkomstig uit de Hortusbuurt. Door de Mammoetwet is het gerealiseerd als ‘Rijks Scholen Gemeenschap Kamerlingh Onnes voor atheneum, havo en mavo’ (zie de naam in het betonnen blok bij de fietsentree). ‘Reitdiepcollege, locatie Kamerling Onnes’ werd de huidige naam, na een bestuurlijke fusie met de Leon van Gelderschool en Simon van Hasseltschool.

Kenmerken

Lees meer

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer