Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

Architectuur
vergroot

De Hunze, Ulgersmaborg, Oosterhoogebrug, Noorderhoogebrug

Wijken

Oosterhogebrug
De voormalige buurtschap Oosterhoogebrug maakte tot 1969 deel uit van de gemeente Noorddijk, samen met de omringende plaatsen Noorderhoogebrug, Ruischerbrug, Middelbert, Engelbert, Roodehaan, Euvelgunne, Waterhuizen en Noorddijk zelf. Daarna werd het onderdeel van de gemeente Groningen. Het gehucht is genoemd naar de zogenaamde Hoogebrug over het Damsterdiep. Omdat er nog een 2de brug met die naam in de voormalige gemeente Noorddijk aanwezig was, werd deze ter onderscheid de Oosterhoogebrug genoemd. De andere was de Noorderhoogebrug. De brug werd hoog genoemd, omdat deze vaste brug boven de weg uitstak en er zo met gemak schepen onderdoor konden varen.

Tot ver in de 20ste eeuw was Oosterhoogebrug niet veel meer dan een kleine collectie huisjes aan het water. Daadwerkelijke groei kwam pas na de Tweede Wereldoorlog op gang. Los van de oude ‘dorpse’ bebouwing aan het Damsterdiep bestaat de kern van het voormalige dorp tegenwoordig uit een woonbuurt uit de jaren '50 en '60. Ten oosten hiervan is de wijk in de jaren '70 verder uitgebreid. Langs een hoofdontsluiting met breder profiel zijn diverse hofjes gecreëerd. Kenmerkend is het groene karakter. Midden in de buurt ligt bijvoorbeeld een groen park met water. In het verlengde van de Speenkruidstraat is in de jaren '90 nog een kleine uitbreiding gepleegd.

Ulgersmaborg
De wijk Ulgersmaborg werd in de jaren ‘80 van de vorige eeuw gebouwd. Het vormt nagenoeg een geheel met het aanliggende Oosterhoogebrug. Ulgersmaborg kent een gemengde opbouw met groengebieden, woonfuncties en bedrijfsfuncties aan de randen. De ruggengraat van de woonwijk wordt gevormd door de Akeleiweg. De woongebieden worden ontsloten door smalle woonstraten. De stedenbouwkundige structuur sluit aan bij de voor die tijd gangbare uitgangspunten. Daarbij was het met name de bedoeling om een knusse sfeer te creëren via woonerven en hofjes om zo sociale cohesie te bevorderen. De wijk wordt gedomineerd door rijtjeswoningen en geschakelde twee-onder-een-kapwoningen. Opmerkelijk is de afwisseling in architectuur, met name aan de Akeleiweg en Gentiaanstraat.

De Hunze
De Hunze is een wijk in het noorden van de stad Groningen, gelegen tussen het Van Starkenborghkanaal en Beijum. De wijk is gebouwd in de periode 1989 tot 1995. De naam verwijst naar de gelijknamige rivier die hier zijn oorspronkelijke loop had. Een afwateringssloot die nu de scheiding tussen de wijken De Hunze en Van Starkenborgh vormt herinnert nog aan de vroegere Hunze. Deze sloot is tegenwoordig bekend als het Selwerderdiepje. De Hunze is een typische nieuwbouwwijk uit het eind van de 20ste eeuw. In de opzet is er voor gekozen om weinig tot geen voorzieningen in de wijk aan te brengen om de oudere winkelcentra in Beijum en Korrewegbuurt te ondersteunen. Bij de bouw is getracht een bijzondere wijk te creëren, vooral door een diversiteit van onder architectuur gerealiseerde woningen. De nadruk op architectuur keert ook terug in de straatnamen die alle verwijzen naar (bekende) Nederlandse architecten. In de jaren 2000 tot 2003 werden de sportvelden ten zuiden van de wijk ingericht voor bebouwing. Dit gedeelte vormt tegenwoordig een kleine buurt met de naam Van Starkenborgh. De straten in de buurt, die uitkijkt over het van Starkenborghkanaal, zijn genoemd naar voetballers.

Noorderhoogebrug
Noorderhoogebrug is een woonbuurt met lintbebouwing aan de noordoostzijde van de stad Groningen. Het dorp heeft een landelijk karakter, maar wordt tegenwoordig omringd en doorsneden door stedelijke bebouwing, bedrijventereinen en wegen. Tot 1969 maakte het gedeeltelijk deel uit van de gemeente Noorddijk. Die voormalige gemeente was hier bijzonder smal — slechts zo'n 20 meter Noorddijker grond lag er op het smalste punt tussen de toenmalige grenzen van de gemeenten Groningen en Bedum. Het café Stad en Lande stond zelfs op de gemeentegrens. De woonkamer was in Groningen, terwijl de gelagkamer zich in Noorddijk bevond. De naam van het dorp verwijst naar de voormalige brug over het Boterdiep. Rond de stad Groningen waren 2 bruggen die de naam Hoogebrug droegen, vandaar de toevoeging Noorder. De andere Hoogebrug lag over het Damsterdiep bij het toenmalige gehucht Oosterhoogebrug.

Kadewoningen 'Van Starkenborgh' - RS | Roeleveld-Sikkes Architects

Kadewoningen 'Van Starkenborgh'

Ulgersmaweg | eengezinswoning in een rij

Architectuur
Kinderdagverblijf en buurthuis - OTONOMO Architecten

Kinderdagverblijf en buurthuis

Beijumerweg 10 | bedrijfsgebouw

Architectuur
Klimtoren Kardinge - MAD Johannes Moehrlein architekten

Klimtoren Kardinge

Groningen | sportgebouw

Architectuur
Parkvilla’s Van Starkenborgh - SACON

Parkvilla’s Van Starkenborgh

Klaas Schipperlaan 52 | villa

Architectuur
Tasmantoren - Scheffer & Van der Wal Architecten

Tasmantoren

Regattaweg | appartementencomplex | 2010

Architectuur
Vison Keukendesign - ARTÈS bureau voor architectuur en interieur

Vison Keukendesign

Grondzijl 9 | bedrijfsgebouw

Architectuur
Vrijstaand woonhuis Beijumerweg - ontwerper onbekend

Vrijstaand woonhuis Beijumerweg

Beijumerweg 7 | vrijstaande woning

Architectuur
logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer