Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van MAD Johannes Moehrlein architekten

Buurtcentrum De Wende

Goudlaan 555

De Staalmeesters

Rembrandt van Rijnstraat

Gordel Van Smaragd

Bandoengstraat

afdrukken Klimtoren Kardinge

Architectuur
toon vergroting Klimtoren Kardinge

De sculpturale klimtoren maakt deel uit van het complex van de Indoor Klimhal Kardinge. De klimhal zelf werd reeds in een eerder stadium gerealiseerd en bevat hellende wandvlakken onder verschillende hellingshoeken, geschikt voor het aanbrengen van klimroutes met uiteenlopende moeilijkheidgraden.

Dit was aanleiding om binnen het ontwerp aan de buitenkant zichtbaar te maken welke helling het wandvlak aan de binnenkant heeft. Zomers kunnen de alpinisten ook aan de buitenkant van het gebouw klimmen. De klimtoren biedt een nog grotere (hogere) uitdaging. De toren meet 37 meter en is over de hele lengte tussen de drie en tien meter breed.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer