Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van Karelse van der Meer Architecten

Faculteit Techniek

Zernikeplein 11

Kantoorgebouw Seatrade

Laan Corpus Den Hoorn 200

Milieudienst Duinkerkenstraat

Duinkerkenstraat 45

afdrukken Woningen Siersteenlaan

Architectuur
toon vergroting Woningen Siersteenlaan
toon vergroting Woningen Siersteenlaan
toon vergroting Woningen Siersteenlaan

Een beperkte woningdifferentiatie in de wijk Vinkhuizen leidde tot vertrek van bepaalde inkomensgroepen. Het was in het belang van de wijk om deze ontwikkeling tegen te gaan. Woningcorporatie Nijestee, zag hierin een goede aanleiding om de eigen huurwoningvoorraad te vernieuwen en deze tegelijkertijd een architectonische kwaliteit mee te geven.

Het woningblok aan de noordzijde van de Siersteenlaan, dat naast een te verbouwen winkelcentrum ligt, leende zich uitermate goed om een voorbeeld te kunnen zijn voor de algehele vernieuwing van de voorraad. De relatief jonge woningen en de ruime plattegronden deden besluiten een alternatief te zoeken voor sloop. Het alternatief werd gevonden in de aanpassing en typeverandering van de bovenste lagen van portieketagewoningen naar gelijkvloerse woningen met lift en het omvormen van de onderste woningen naar ruime woonwerkwoningen.

Om meer openheid naar het achtergebied te krijgen, werden te vernieuwen blokken opengeknipt. De doorbraken in de lange gevelwand maken een sterkere verbinding tussen het noord- en zuiddeel van de wijk mogelijk. In drie bouwblokken aan de Siersteenlaan zijn doorbraken gemaakt, waardoor de noordrand van de Siersteenlaan minder gesloten is.

In dit bijzondere project zijn 81 huurappartementen grondig gerenoveerd en voorzien van een galerij en een lift. De garages en bergingen op de begane grond zijn verdwenen en vervangen door vijftien patiowoningen en negen tuinwoningen in twee lagen; dit zijn koopwoningen. Hierdoor is een grotere diversiteit aan woningtypen ontstaan. Speerpunten in het programma waren het realiseren van een andere woningtypologie, en de daarbij behorende aanleg van liften, hergebruik van het gebouw en het openbreken van de bouwmassa tot kleinere eenheden, volgens het stedenbouwkundige plan van West 8.

Op technisch vlak werd met de bewoners overeengekomen dat er de mogelijkheid kwam tot zogenaamde optiepakketten die bij terugkeer in de woning aan bestaande voorzieningen zouden kunnen worden toegevoegd. De architect heeft deze complexe samenvoeging en uitbreiding binnen een bestaand gestandaardiseerd skelet op ontwerpniveau vertaald. Tijdens de ontwerpfase heeft een vertegenwoordiging van de bewoners deel genomen aan de verschillende bouwvergaderingen en uiting kunnen geven aan hun behoeften.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer