Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van Karelse van der Meer Architecten

Kantoorgebouw Seatrade

Laan Corpus Den Hoorn 200

Milieudienst Duinkerkenstraat

Duinkerkenstraat 45

Studentenhuisvesting Uurwerkersgang

Uurwerkersgang 7a1 - 8d7

afdrukken Faculteit Techniek

Architectuur
toon vergroting Faculteit Techniek

Het terrein van de Hanzehogeschool op het Zernikecomplex bestaat uit een stenen plein, waar de Faculteit Techniek als een gesloten doos een centrale plaats inneemt.

Binnen deze doos zijn enkele patio's uitgespaard, waardoor verschillende vleugels ontstaan. Aan de kant van het plein worden deze vleugels aan elkaar gekoppeld door middel van een hal. Deze hal ontsluit de verschillende afdelingen.

In de hoge open ruimte van de centrale hal zijn de algemene functies gehuisvest; de kantine, bibliotheek en practicumzalen. De zuidgevel bestaat voor het grootste gedeelte uit glas.

Als contrast met deze open gevel is de achterzijde van het gebouw voorzien van een gesloten gevel, vormgegeven als een schutting. Deze gevel bestaat uit wit stucwerk en rode steen. Achter het gebouw liggen de parkeerplaatsen, ingebed in een dijklichaam. Deze zijn door middel van een brug verbonden met het gebouw.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer