Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van WAL architecten

De Velden

Oosterparkbuurt

Het Vensterhuis

Anker 14

Jongerenhuisvesting Eendrachtskade

Eendrachtskade Zuidzijde

afdrukken GIGA

Architectuur
toon vergroting GIGA
toon vergroting GIGA
toon vergroting GIGA

Opdracht was te komen tot een stedenbouwkundig plan voor ongeveer honderd woningen op een gedateerd bedrijventerrein. Ten oosten wordt het gebied begrensd door de zogenaamde Europanlocatie aan het Van Starkenborgkanaal en ten westen door het Pioenpark, een langgerekt buurtpark, ontworpen door Berlage en Schut in 1932. De verbinding met het Pioenpark wordt gelegd door korte dwarsstraten die er loodrecht op aansluiten.

Op een hoek, op het punt waar het Pioenpark versmalt, realiseerden Stichting GIGA en Nijestee 14 sociale huurappartementen voor jongeren met een storing in het autistisch spectrum. De Van der Bent Stichting draagt zorg voor de begeleiding in het kantoor of in de gemeenschappelijke ruimte. Omdat de gebruikers snel zijn afgeleid, vormden rust en eenvoud de uitgangspunten voor het ontwerp van de appartementen, elk zo’n 70 m2 groot. Door de ondiepe woningplattegrond grenzen alle woonvertrekken aan het park en kon de galerijgevel nagenoeg gesloten blijven om zo rust en privacy te waarborgen.

Met drie gelijke puien aan het park en door de centrale plaatsing van de keuken kan in de relatief kleine woningen toch op verschillende manieren worden gewoond. Geïnspireerd op de baksteenarchitectuur van de Oosterparkwijk en de Groningse-Amsterdamse school architectuur van S.J.Bouma voegt dit eigentijdse ontwerp een nieuwe hoekvariant toe aan het rijke palet hoekoplossingen.

Twee kunstwerken, ‘De Haan’ van Siep van den Berg en ‘Indische antilope’ van Wladimir de Vries, kwamen uit sloop van het kantoorpand Zaagdam op het voormalige slachthuisterrein vrij. Een groep Oosterparkers met de naam ONS (Oosterpark nooit saai) nam het initiatief om ze voor de Oosterpark en de stad te behouden. Door een mooie samenwerking en met behulp van de architecten, het wijkteam, het CBK, Nijestee, Plegt Vos en Simon Benus is dit gelukt en sieren ze nu de gevels van het GIGA-gebouw.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer