Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van WAL architecten

De Velden

Oosterparkbuurt

GIGA

Paradijsvogelstraat

Jongerenhuisvesting Eendrachtskade

Eendrachtskade Zuidzijde

afdrukken Het Vensterhuis

Architectuur
toon vergroting Het Vensterhuis
toon vergroting Het Vensterhuis
toon vergroting Het Vensterhuis

Het Vensterhuis is onderdeel van de grootscheepse wijkvernieuwing in de Groninger naoorlogse wijk Lewenborg. Het gebouw ligt aan de nieuwe Singel en biedt onderdak aan een zogenaamd ouder- en kindcentrum. Daarnaast huisvest het heel veel verschillende kindgerelateerde organisaties. Zo zijn er een consultatiebureau, peuterspeelzalen, een spel- en opvoedwinkel, kinderdagopvang, de locatiemanager Vensterwijk en een zwemschool te vinden.

Het gebouw 'omarmt' met verlengde tuinmuren het KPN-gebouw dat erbij staat, en de besloten ruimte die overblijft tussen de nieuwbouw en het bestaande gebouw doet dienst als buitenspeelplaats. Met langgerekte vensterpartijen, vlak in de gevels, wordt de openbare zijde verlevendigd. De hoofdentree is in contrast hiermee verticaal en verdiept vormgegeven. De peuterspeelzalen en de groepen van de kinderdagopvang richten zich middels grote vensters op het licht en de binnentuin. De speelgalerij op de verdieping is door een trap verbonden met de tuin. Het gewenste private karakter van het zwembad wordt bereikt door een nagenoeg gesloten gevel aan de openbare zijde te maken.

De entree van het zwembadgedeelte vloeit voort uit de ronde hoekbebouwing en is vormgegeven als een overdekte inham. De vele vormen en richtingen van het gebouw worden bij elkaar gehouden door een gemêleerde steensortering toe te passen. De steen is twee keer zo hoog als normaal en heeft structuur- en glansgraadverschillen.

In het “uitstekende” geveldeel op de 1e verdieping zit een gevelsculptuur van George van der Wagt, die voorheen onderdeel van een ambachtsschool vormde. Binnen het gebouw fungeert de dubbel hoge hal als een spil, podium en plaats voor de koffietafel van waaruit alle functies te bereiken zijn.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer