Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van WAL architecten

GIGA

Paradijsvogelstraat

Het Vensterhuis

Anker 14

Jongerenhuisvesting Eendrachtskade

Eendrachtskade Zuidzijde

afdrukken De Velden

Architectuur
toon vergroting De Velden
toon vergroting De Velden
toon vergroting De Velden

Op de locatie van het voormalige Oosterparkstadion ontstaat een nieuwe woonwijk: De Velden. Het totale plan is verdeeld in 5 deelplannen, die door verschillende Groninger architecten zijn ontworpen en onderling op elkaar zijn afgestemd. Het deelplan Middenveld is gerealiseerd naar een ontwerp van WAL Architecten. De opgave betrof de realisatie van 28 huur- en 27 koopwoningen in het betaalbare segment. Om ruimtelijkheid binnen het gesloten bouwblok te verkrijgen, dienden de woningen een kap te hebben. Volgens de karakteristieke kwaliteit van de Oosterparkwijk zijn de straten zó vormgegeven dat bewoners verleid worden deze openbare ruimte te gaan gebruiken. Door verschillende metselwerktoepassingen, afwisselende dakhellingen met dezelfde dakpannen, identieke gootprofielen op verschillende hoogtes, repeterende ramen en afwijkende kozijnvormen ontstaat eenheid in verscheidenheid. Zo wordt aansluiting gevonden bij de bestaande Oosterparkwijkarchitectuur – die grotendeels stamt uit de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw - die rijk is aan detail en plasticiteit en toch samenhang vertoont. Voor bezonning is er onderscheid gemaakt tussen wonen aan de straat op de zon en wonen aan de tuin op de zon. De straatgevels hebben programmatisch een ander karakter waardoor twee totaal verschillende straatwanden ontstaan; introvert op het noorden en extravert op het zuiden.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer