Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van Bureau Noordeloos

De Confiance

Laan van de Vrijheid

De Groenling

Wielewaalplein

De Velden

Henk Corneliusstraat

afdrukken Vervangende Nieuwbouw Pasteurlaan E.O.

Architectuur
toon vergroting Vervangende Nieuwbouw Pasteurlaan E.O.
toon vergroting Vervangende Nieuwbouw Pasteurlaan E.O.
toon vergroting Vervangende Nieuwbouw Pasteurlaan E.O.

De naoorlogse wijk Corpus den Hoorn stamt uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. Verschillende woningen in de buurt waren toe aan een update, zo niet aan vervangende nieuwbouw. Zo ook de zuidwesthoek van de wijk, waar de woningen in een typerende naoorlogse stempelbouw waren gerealiseerd.

Hoewel het doel in eerste instantie renovatie was, bleek vervangende nieuwbouw al snel een betere optie. Essentieel was wel dat sociale huurwoningen zouden worden teruggebouwd. Dat impliceerde een beperkte opgave: bouwen binnen een vastgesteld stramien en met een zeer beperkt budget.

Hiertoe is in eerste instantie gezocht naar aannemers met een bouwsysteem-woning die als basis zou kunnen dienen voor een verdere architectonische uitwerking. Daarbij kwam opdrachtgever Nijestee uit bij Plegt-Vos. Op verzoek van de laatste schoof Bureau Noordeloos aan als architect voor de nieuwbouw van 140 woningen. Samen hebben ze vervolgens de mogelijkheden onderzocht.

Daarbij moest ook een oplossing gezocht worden voor de stedenbouwkundige herverkaveling in combinatie met de nieuwe gemeentelijke parkeernorm. Tevens is een beeldonderzoek gestart naar de mogelijkheden van transformatie van het standaardtype en de mogelijke variaties in dat beeld. De functionaliteit van de woning was al helemaal uitontwikkeld door Plegt-Vos.

Het resultaat is een gemodificeerde standaardwoning, ontwikkeld en gebouwd in een onwaarschijnlijk rap tempo (1,5 jaar van initiatief tot oplevering). Opmerkelijk is de rijkdom die binnen de strakke randvoorwaarden gevonden is, evenals de mogelijkheid van Plegt Vos om de variatie op een soepele manier in te vlechten in de eigen bouwsystematiek. Het doel van de wijkvernieuwing is gehaald. Met een terugkeerpercentage van +50 is een zeer hoge score gehaald van herplaatsing van oorspronkelijke bewoners.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer