Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van Oving Architekten

Bedrijfspand Lukken

Peizerweg 270

De Noorderboog

Laan Corpus den Hoorn

Goudriaan

Vechtstraat

afdrukken Rivierenstede

Architectuur
toon vergroting Rivierenstede

Het terrein van de sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw in onbruik geraakte broodfabriek op de hoek van de Vechtstraat en de Merwedestraat werd bestemd voor woningbouw.

Op verzoek van de gemeente werd eerst een stedenbouwkundige analyse voor dit deel van de wijk door Nieman Stedebouw uitgevoerd. Dit wees uit dat de locatie op het raakvlak lag tussen de gesloten blokstructuur van de vooroorlogse en naoorlogse strokenbouw. In de wijk waren vervolgens op meerde hoeklocaties architectonisch markante gebouwen te herkennen en de nieuwbouw op de Merwede/Vechtstraatlocatie zou deel gaan uitmaken van deze reeks autonome bouwvolumes.

De negen in roodbruine baksteen uitgevoerde woonlagen zijn gezet op een met lichtgele natuursteen beklede plint met winkels. Aan de achterzijde zijn 75 parkeerplaatsen voor de supermarkt aangelegd en voor de bewoners is een parkeerkelder onder het gebouw gezet. Bij de architectonische uitwerking van de bebouwing is door de architect geprobeerd de integrale stedenbouwkundig visie zo helder mogelijk vorm te geven. De onderbouw voegt zich naar de gesloten blokstructuur en de bovenbouw heeft een meer sculpturale uitwerking.

Beide bouwdelen contrasteren met elkaar en brengen een bepaalde spanning samen die refereert aan het raakvlak van de verschillende bouwperiodes, hetgeen kermerkend is voor de Rivierenbuurt.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer