Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

Architectuur
vergroot

Pioenpark

Groen

Het Pioenpark is gelegen in het oostelijke deel van de oostelijke stadswijk Oosterpark en heeft een omvang van circa 8 ha. Het park wordt begrensd door de Resedastraat in het zuiden, de Pioenstraat in het oosten, de Oliemuldersweg in het westen en de Kraanvogelstraat in het noorden. Het park werd aangelegd in het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Het park maakt samen met het Molukkenplantsoen en de Hamburgervijver deel uit van de groengordel rond de noordelijke en oostelijke vooroorlogse wijken De Hoogte, Korrewegwijk en Oosterparkwijk. In de uitbreidingsplannen voor de stad van H.P Berlage en H.P.J. Schut uit 1932 was op de plaats van deze gordel een oostelijke ringweg gepland. Hiervoor was een grote zone gereserveerd, ook wel Berlage-tracé genaamd, maar uiteindelijk werd de ringweg geschrapt. De strook ten oosten van de Oosterparkwijk tot aan het Van Starkenborghkanaal was bestemd als industrieterrein, maar na de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel daarvan alsnog voor woningbouw bestemd. In 1932 had de gemeente al de monumentale Van Houtenschool laten bouwen (ontwerp S.J. Bouma), in het zuidelijke deel van de nog lege strook. In 1942 werd ten noorden van de school een grote vijver gegraven die als waterberging voor de centrale riolering diende. Na de oorlog werd deze vijver opgenomen in het Pioenpark.

Het Pioenpark heeft een langgerekte, smalle vorm. De hoofdopzet is klassiek en sterk symmetrisch qua inrichting. Er zijn vijf zones te onderscheiden. De drie middelste zones hebben een formele, zorgvuldige inrichting en een grote onderlinge samenhang. In de buitenste zones is een aantal buurtvoorzieningen opgenomen: een tennisveld aan de noordzijde, een speeltuin en een jeu de boulesbaan aan de zuidzijde.

Ten noorden en ten zuiden van het centrale gedeelte met het rosarium bevinden zich twee langgerekte, architectonisch vormgegeven rechthoekige vijverpartijen met strakke betonranden. De vijvers worden omzoomd door groene gazons met een dubbele rij linden en enigszins grillig verlopende wandelpaden. De noordelijke vijver heeft aan de zuidkant, waar een fietspad het park doorkruist, een halfronde, in de vijver uitgebouwde monumentale bakstenen trap.

De middelste zone bestaat uit een plantsoen met boombeplanting en heesters zoals groepen Canadese populieren en Spaanse aken (veldesdoorns) rondom. In het zuidelijke deel is een ovaalvormige padenstructuur, die als rosarium is ingericht. De lange zijden van de structuur worden gevormd door binnenpaden met taxushagen en de ronding aan de noordzijde door zuilvormig geknipte iepen. Aan de zuidkant bevindt zich een halfcirkelvormig gemetselde pergola voor de klimrozen. De pergola is voortgezet over korte zijpaden, die naar de omringende straten leiden.

Boumaschool - Bouma, S.J.

Boumaschool

Oliemuldersweg 47 | schoolgebouw | 1931

Architectuur
Uitbreiding Speeltuingebouw 'Dwarsbomen' - Onix

Uitbreiding Speeltuingebouw 'Dwarsbomen'

Resedastraat 2, 2a | wijkvoorzieningsgebouw | 2003

Architectuur
Woningen Pioenstraat - Karelse van der Meer Architecten

Woningen Pioenstraat

Pioenstraat 80/1-80/14 | eengezinswoning in een rij | 1998

Architectuur
logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer