Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Monument en Materiaal

Architectuur
toon vergroting Monument en Materiaal
toon vergroting Monument en Materiaal
toon vergroting Monument en Materiaal

Op 28 februari 1891 richtten B. Olthoff en andere bewoners van het snel groeiende ‘westelijk en zuidwestelijk gedeelte der gemeente’ zich tot B & W. Zij wilden graag een openbare Lagere School en een Bewaarchool in de buurt van de Westerhaven. Voor de lagere school vond het college ‘vooralsnog geene termen’, maar een Bewaarschool mocht er wel komen.

Het schoolgebouw staat vrijstaand gesitueerd op de hoek van de Westerbinnensingel en de Verlengde Visserstraat en is gebouwd als Westelijke Bewaarschool met onderwijzerswoning, naar ontwerp van stadsbouwmeester A. Schram de Jong in een rijk versierde, eclectische bouwstijl met kenmerken van de neorenaissance en de neogotiek.

De school kreeg zes lokalen voor in totaal zo’n 340 leerlingen. In twee lokalen kwamen zandbakken en openslaande deuren naar de veranda, waardoor de ideeën van de Zwitserse pedagoog Wilhelm Fröbel beter in praktijk konden worden gebracht. Al ‘fröbelend’ met blokken, snippers of ander materiaal zouden de kleuters ontdekkend leren, was de algemeen aanvaarde opvatting.

Tijdens de 2e wereldoorlog werd het gebouw tijdelijk gebruikt door andere scholen en voor de distributie. De Westerbewaarschool werd zolang ondergebracht aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. Na de oorlog keerden de kleuters in het gebouw terug, maar de school ging nu De Margriet heten.
Door een teruglopend leerlingenaantal maakte het kleuteronderwijs in 1959 plaats voor het onderwijs aan de ‘zeer moeilijk lerende kinderen’ van de Prof. R. Casimirschool en - na een fusie - de Erasmusschool. Het gebouw is sinds 1994 in gebruik als kantoor en depotruimte van de Stichting Monument & Materiaal en de Gemeentelijke bewaarplaats voor bodemvondsten.

Het gebouw is opgetrokken op een in hoofdvorm rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag onder hoge zadeldaken, belegd met zwarte sneldekkers. De gevels worden afgesloten door een fries van gekleurde baksteen met ruitvormige en cirkelvormige patronen en gekleurde baksteenconsoles die de bakgoot dragen. De gevels zijn opgetrokken uit roodgrijze baksteen en uitbundig verlevendigd met gekleurde baksteenornamentiek en smeedijzeren muurankers. De risalerende hoekgedeelten zijn, evenals de beëindiging van de zijgevel voorzien van hoge topgevels met een afdekking van rode baksteen.

Boven het venster aan de Verlengde Visserstraat is een grote rondboog aangebracht met tandlijsten van gekleurde baksteen, die rust op halfzuiltjes met natuurstenen kapitelen en consoles. In de topgevel hierboven bevindt zich een rondvenster met stervormige roedeverdeling. Het venster van het risaliet aan de Westerbinnensingel wordt geflankeerd door boogstellingen op halfzuiltjes en bevat in de topgevel een waaiervormige baksteendecoratie.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer