Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van KAW Architecten en Adviseurs

Appartementencomplex Hora Siccamasingel

Hora Siccamasingel 204, 1 - 20

afdrukken Joseph Haydnschool

Architectuur
toon vergroting Joseph Haydnschool
toon vergroting Joseph Haydnschool
toon vergroting Joseph Haydnschool

De wens van de opdrachtgever was een nieuw schoolgebouw met alle gemakken van nu, maar met de uitstraling en warmte van het gebouw ertegenover: een schoolgebouw uit de jaren 30 met glas-in-loodramen, duurzame materialen en zorgvuldige detaillering. Deze wens is vertaald naar een strak vormgegeven gebouw met een gedetailleerde gevel en gekleurd glas aan de bovenkant van de vensters. Een uitdaging vormde het behoud van de twee bestaande gymzalen op de kavel. Beide zijn nauwelijks meer zichtbaar. Ze zijn geïntegreerd in het nieuwe ontwerp.

Tussen de gymzalen bevinden zich nu een kinderdagopvang, slaapkamers voor de buitenschoolse opvang en kleedruimten. Op de verdiepingen bevinden zich klaslokalen, spreekruimten en directie- en lerarenkamers. De verschillende gebruikers (OBS Joseph Haydnschool, SKSG Symfonie en het Zernike College) delen de voorzieningen.

De vloeren van het gebouw zijn vrij in te delen, waardoor toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs makkelijk in te passen zijn. Ook een eventuele functiewijziging wordt door deze vrije indeling mogelijk. Voor de baksteenmotieven in de gevel zijn steenstrips gebruikt. Dit zorgde voor lagere kosten, onder meer doordat door het gebruik van de strips de funderingen van de bestaande gymzalen niet versterkt hoefden te worden.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer