Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Korrezoom

Architectuur
toon vergroting Korrezoom
toon vergroting Korrezoom
toon vergroting Korrezoom

Dit project maakt deel uit van het stedenbouwkundig plan voor het gebied tussen de Hamburgervijver en het Van Starkenborghkanaal.

Het ontwerp bestaat uit een bouwblok met 91 appartementen, 10 rijwoningen, een stallingsgarage voor 135 auto’s en een openbaar binnengebied. Het bouwblok met appartementen verwijst naar de bouwblokstructuur in de omringende wijk.

De rijwoningen hebben hun entree aan het binnengebied. De achterzijde sluit aan op de ecologische zone die 90 centimeter lager ligt. Hierdoor kon een hogere woonkamer gerealiseerd worden. Het bouwblok heeft een eenduidig gekleurde buitenzijde. De binnenzijde heeft een natuurlijker materialisatie en kenmerkt zich door soberder kleurgebruik. Dit is goed zichtbaar bij de poorten die toegang bieden tot het openbare binnengebied en de gebouwentrees. De omtrek van de buitengevel van het bouwblok kenmerkt zich door een slingerende lijn. Aan de straatkant liggen de balkons in lijn en slingeren de puien naar binnen toe, waardoor er inpandige afgeschermde balkons ontstaan. Aan de parkzijde slingeren de balkons naar buiten toe en liggen de puien in lijn waardoor er naar buiten gerichte balkons ontstaan. Het gebouw omvat 11 verschillende woningtypen, variërend van appartementen van 80 m2 tot huur- en koopappartementen van 90m2, bijzondere hoekappartementen van 130m2 en dekgebonden gezinswoningen van 135m2. Zo worden binnen één bouwblok verschillende doelgroepen bediend.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer