Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van Zofa

Jongerentoren Planck

Kleine Beer

afdrukken Veenhof - Woningen Eimerslocatie

Architectuur
toon vergroting Veenhof - Woningen Eimerslocatie
toon vergroting Veenhof - Woningen Eimerslocatie
toon vergroting Veenhof - Woningen Eimerslocatie

Het project ligt aan de kop van de Veenweg en grenst aan de wijk Hoornse Meer. De driehoekige locatie is een schakelstuk tussen de lineaire structuur van de Paterswoldseweg - Veenweg in noord-zuid richting en de geknikte wateras van het Hoornse Meer.

Het project heeft een rol in het zichtbaar maken van de voormalige structuur van de stad. In de stedenbouwkundige layout op het driehoekige terrein wordt de structuur van zowel de Veenweg als het Hoornse Meer overgenomen. De korrelgrootte en het ritme aan de Veenweg worden doorgezet, de geëigende ruimte tussen de woningen en de wisselingen ten opzichte van de rooilijn worden als leidraad genomen.

Naar de oostzijde van de locatie wordt de schakeling van het Hoornse Meer voortgezet. De bouwhoogte sluit hierop aan en varieert van twee tot drie lagen. Zowel de Veenweg als de waterloop aan de oostzijde, zijn voorkant van het plan. De oriëntatie van de woningen en de terreininrichting benadrukken dit.

In programmatische zin wordt ‘verschillend’ wonen gestimuleerd. Er is bewust gekozen voor een kubische opbouw van de volumes die het schakelen, uitbreiden en ‘zelf ontwerpen’ mogelijk maakt en tegelijkertijd beheersbaar blijft. De architectuur van het gehele project is hiermee op voorhand gedirigeerd maar laat veel variatie in de verdere ontwikkeling toe. De materialisering van alle woningen is gelijk en bestaat uit een plint van metselwerk met daarboven een horizontale metalen profielbeplating. De gebruikte steen heeft een grove structuur, is antracietkleurig en wordt in tegelverband verwerkt met een terugliggende voeg. De plint varieert in hoogte en meandert als een horizontaal lint door het plangebied. De metalen profielbeplating kent twee profielbreedtes die op soortgelijke wijze de verschillende woningen met elkaar in verband brengen. De kleur van de beplating is ten opzichte van de plint licht gehouden – ‘champagne’ – waardoor de relatieve dichtheid in het plangebied wordt gecompenseerd.

De veelsoortige gevelopeningen worden door een scherp kader in de beplating uitgesneden en vormen aanleiding om de profielhoogtes van de gevelbekleding te wisselen. De diversiteit in volumieke opbouw en de gevelcomposities van de afzonderlijke woningen worden hierdoor verbonden.

De bergingen zijn gemaakt van zwart geteerd hout. Het groene karakter van de omgeving komt terug in de terreininrichting van het plangebied. De woningen zijn als objecten op een ‘vrij veld’ geplaatst, verbonden door een uniforme, niet typisch stedelijke, terreininrichting van grastapijt en rijstroken met graskeien. De begrenzing van de kavels aan de Veenweg heeft een meer formeel karakter door bijna manshoge hagen, met daarin duidelijk zichtbaar een beperkt aantal toegangen. De particuliere tuinen binnen het plangebied en de collectieve ruimten, worden in deze wereld door middel van groene schermen (gaas-/vlecht- werk met klimplanten) gescheiden.

Het project Veenhof was tijdens de Dag van de Architectuur 2010 de grote winnaar van de Groninger Gebouwenenquête 2010. De woningen kregen de eerste prijs van de vakjury: het beste opgeleverde gebouw in de jaargang 2009/2010. Van de publieksjury kreeg het project de tweede prijs.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer