Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van Oving Architekten

Bedrijfspand Lukken

Peizerweg 270

De Noorderboog

Laan Corpus den Hoorn

Goudriaan

Vechtstraat

afdrukken Patiowoningen Centaurstraat

Architectuur
toon vergroting Patiowoningen Centaurstraat
toon vergroting Patiowoningen Centaurstraat
toon vergroting Patiowoningen Centaurstraat

Op initiatief van woningbouwcorporatie Lefier zijn 24 patiowoningen aan de Centaurstraat in Paddepoel-Zuid gerealiseerd in particulier opdrachtgeverschap. Van meet af aan was de insteek van de woningbouwvereniging en de architect dat het project meer moest zijn dan veredelde catalogusbouw: de koper moest bij het inrichten van de kavel maximale vrijheid krijgen. Tegelijkertijd moest er aan de voorwaarden van het inrichtingsplan worden voldaan en moest de privacy en lichttoetreding voor alle bewoners gegarandeerd zijn.

Middels een eenvoudig rekenmodel, gebaseerd op een beperkt aantal uitgangspunten, konden kopers berekenen wat hun woning zou gaan kosten. Daarnaast werd in besprekingen met de architect aan de kopers inzichtelijk gemaakt welke ruimtelijke en financiële consequenties hun inrichtingskeuzes zouden hebben. De architect behield het vetorecht als de privacy van de buren in het geding kwam. Ook bepaalde de ontwerper de materialisering en de uitvoering van de buitenkant van de woningen. De keuzevrijheid van de bewoners heeft geresulteerd in een grote variatie aan woningindelingen, van woningen met twee patio’s tot woningen met grote overkragende dakopbouwen.

De stedenbouwkundige opzet van het plan is vrij eenvoudig; de woningen liggen aan elkaar en omsluiten in een rechthoekige vorm een binnenterrein, waardoor de sfeer en intimiteit van een hofje ontstaat. Deze rechthoek wordt in de lengte doorsneden door de Centaurstraat, die de enige verkeersontsluiting vormt. Het plan heeft 24 totaal verschillende woningen opgeleverd, die door de rijke variatie in plaats, vorm en grootte van de dakopbouwen en ramen (en andere specifieke keuzes van bewoners) een gevarieerd en zelfs speels straatbeeld tot resultaat hebben. Binnen deze variatie zorgt de uitvoering in ongevoegde, roodbruin gebakken steen voor de nodige eenheid en rust
in de uitstraling van het geheel.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer