Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van Oving Architekten

Bedrijfspand Lukken

Peizerweg 270

De Noorderboog

Laan Corpus den Hoorn

Goudriaan

Vechtstraat

afdrukken Woningen Hoornsediep

Architectuur
toon vergroting Woningen Hoornsediep
toon vergroting Woningen Hoornsediep
toon vergroting Woningen Hoornsediep

Op de locatie van de voormalige Stadsparkgarage aan het Hoornsediep was behalve de garage zelf ook een half verdiepte stallinggarage aanwezig, welke vanuit de achtergelegen straat werd ontsloten. Al snel werd in het ontwerpproces besloten om deze, met behoud van de functie als stallinggarage, te handhaven. Daardoor moest een deel van het programma hierboven op gesitueerd worden. Dit heeft geleid tot een opdeling waarbij de eerste vier woningen op de parkeergarage zijn gebouwd en de overige zeven woningen op het naastgelegen terrein.

De laatste woning is afwijkend uitgevoerd om als intermediair te dienen bij de overgang naar de bestaande bebouwing. Tussen de twee blokken is een rijbaan aangelegd die toegang geeft tot de op het achterterrein gelegen garageboxen. Bij het opstellen van het woonprogramma is als uitgangspunt genomen dat een kleinschalige werkfunctie mogelijk moet zijn. Mede hierdoor is de woonkamer op de eerste verdieping gelegen. Ook het uitzicht over het Noord Willemskanaal is aanleiding geweest om de woonkamer op de eerste verdieping te situeren, waarbij een vaste buitentrap directe toegang geeft tot de achtergelegen tuin.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer