Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van Reitsma, Egbert

Dubbele villa Nassaulaan

Nassaulaan 4, 4a

Andere objecten van Sandburg, K.

afdrukken Goede Herderkerk

Architectuur
toon vergroting Goede Herderkerk
toon vergroting Goede Herderkerk
toon vergroting Goede Herderkerk

Het kerkgebouw met aangebouwde kosterswoning en kerkenraadzaal is gebouwd in opdracht van de raad der Geref. Kerk te Groningen en is ontwerp van de Groninger architecten Egbert Reitsma & K. Sandburg.

Het gebouw is gesitueerd op de hoek van de Johan de Wittstraat en de Heinsiusstraat tussen het westelijke deel van de naoorlogse woningbouw van De Hoogte (uitbreidingsplan 'De Hoogte') en de 19e eeuwse villa’s aan de Noorderstationstraat.

Het gebouw bestaat uit drie volumes die aan elkaar zijn gekoppeld. Het rechthoekige hoofdvolume met de kerkzaal ligt evenwijdig aan de Heinsiusstraat. Het volume links hiervan met portaal is een stuk teruggelegd zodat een voorplein is ontstaan. Dit deel bevat een uitstekende, gemetselde klokkenstoel. Links hiervan bevindt zich een aangebouwd volume op een wigvormige plattegrond van twee bouwlagen met plat dak met consistoriekamer en bovengelegen kosterswoning.

Alle gevels zijn opgemetseld uit een groot formaat Waalhandvormsteen met bruin-geel-grijze nuancering. De opvallende klokkenstoel die boven de bebouwing uitsteekt, bevat een vierkante schoorsteen, een gemetselde plaat met een rond gat waarin de klok hangt, gesteund door een betonnen juk. De oostgevel van de kerkzaal wordt gedomineerd door een groot rond venster. Aan de zijde van het voorplein bevindt zich een overhoekse deur achter een taps uitlopende granieten zuil. Op de andere hoek een overstek, gedragen door een hoge hoekkolom. In het muurvlak van dit overstek is een tweezijdig hoekreliëf in baksteen aangebracht met als thema 'De heer is mijn herder'. Een eerste steen vermeldt de inwijding op 5 november 1955.

De Pinkstergemeente Andreas werd in 1997 eigenaar van het gebouw. Ten behoeve van het gebruik door de Pinkstergemeente werden inwendig wat wijzigingen aangebracht: een gedeelte van de kerkzaal links werd bij de gang getrokken en de westgevel van dit deel is uitgebouwd ten behoeve van kinderopvangruimte. De preekstoel en het orgel zijn verwijderd. Het grote cirkelvormige raam in de kerkzaal werd grotendeels voorzien van mat glas in plaats van helder glas.

De kerk is nu in eigendom van Christelijk Centrum Groningen, een evangelisch-charismatische gemeente.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer