Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

Architectuur Kunst
vergroot

Beijum

Wijken

Na de opheffing van de gemeente Noorddijk in de jaren 70 van de vorige eeuw was Beijum de tweede van drie woonwijken die er aan de oostkant van de stad bijkwamen (Lewenborg, Beijum en Ulgersmaborg). De eerste bewoners betrokken in 1978 hun huizen. Vanwege de ruimtelijke structuur van veel jaren 70 wijken worden die enigszins oneerbiedig ook wel 'bloemkoolwijken' genoemd. Veel straatnamen – Beijum kent vele heerden - verwijzen naar bestaande of voormalige boerderijen in het gebied. Heerd is Gronings voor een boerderij met de omliggende landerijen. De naam Beijum verwijst naar een oud buurtschap dat op de plek van de huidige wijk was gelegen.

Net als veel andere wijken uit die tijd, werd ook in Beijum bewust afscheid genomen van de strakke stratenpatronen, het weinige groen en de nadruk op hoogbouw en verkeer die de laat-naoorlogse wijken zo kenmerkte. Ondersteund door tevredenheidsonderzoeken onder bewoners moest het anders: gevarieerder in het woningaanbod (zowel in prijs als in woningtype) en vooral groener. Hiermee moest ook de doorstroming uit de oude wijken worden bevorderd en suburbanisatie – die in die periode een serieuze bedreiging voor de stad vormde - tegengegaan.

Bij de opzet van de wijk is getracht oorspronkelijke structuren zo veel mogelijk te behouden. Een voorbeeld is de oude Beijumerweg, inclusief de aanliggende boerderijen, die gedeeltelijk intact zijn gebleven. Andere elementen verwijzen naar de oorspronkelijke kavelstructuur waaronder de sloot langs het Spakenpad, de Noorddijkstermaar en diverse kavelsloten die aan de zuidzijde de afronding van het plangebied vormen. Naast het handhaven en doortrekken van oude structuren en elementen is ook de tuinstadgedachte van belang geweest voor de opzet van Beijum. Kenmerkend is de ontwikkeling van kleine herkenbare woongebiedjes (de heerden), waardoor de gemeenschapszin van de bewoners gestimuleerd zou worden. Ook dienden de woonbuurtjes een nauwe relatie te hebben tot het omliggende landschap. Daartoe werden 'groene lobben' het woongebied ingetrokken; in de wijk lijkt het groen van buiten de stad naar binnen te trekken.

Kleurwijk Beijum 1 -  Langius, Marijke

Kleurwijk Beijum 1

Fossemaheerd 116 | schilderkunst | 2012

Kunst
Kleurwijk Beijum 2  Brugpassanten (2 delen) -  Steenaart, Sascha

Kleurwijk Beijum 2 Brugpassanten (2 delen)

Emingaheerd | kunst in/aan bouwwerk | 2012

Kunst
Kleurwijk Beijum 3 (2 delen) -  Honigh, Lesanka

Kleurwijk Beijum 3 (2 delen)

Stoepemaheerd 9 | schilderkunst | 2012

Kunst
Kleurwijk Beijum 4 -  Mikkers, Anneke

Kleurwijk Beijum 4

Doornbosheerd | schilderkunst | 2012

Kunst
Kleurwijk Beijum 5 -  Langius, Marijke

Kleurwijk Beijum 5

Godekenheerd 17 | schilderkunst | 2012

Kunst
Kleurwijk Beijum 6 -  Morrison, Ingrid

Kleurwijk Beijum 6

Emingaheerd 100 | schilderkunst | 2012

Kunst
Kleurwijk Beijum 7 -  Steenaart, Sascha

Kleurwijk Beijum 7

Nijensteinheerd 77 | schilderkunst | 2012

Kunst
Kleurwijk Beijum 8 -  Hofstra, Hilda

Kleurwijk Beijum 8

Fultsemaheerd 69/70 | schilderkunst | 2012

Kunst
Kleurwijk Beijum 9 (3 delen) -  Straatsma, Atsje

Kleurwijk Beijum 9 (3 delen)

Scheltemaheerd 21/22 | kunst in/aan bouwwerk | 2012

Kunst
Montessorischool De Dijk - Drost + Van Veen architecten

Montessorischool De Dijk

Wibenaheerd 45 | schoolgebouw | 2010

Architectuur
Pelikan 140 - Caroline Feldbrugge

Pelikan 140

Fultsemaheerd 88 | vrijstaande sculptuur | 1984

Kunst
Tegeltableau met thema Centraal Wonen - Hanneke van Doesburg

Tegeltableau met thema Centraal Wonen

Bentismaheerd 23 | kunst in/aan bouwwerk | 1982

Kunst
Zonder titel - Jan Tengbergen

Zonder titel

Bentismaheerd 23 | vrijstaande sculptuur | 1987

Kunst
Zonder titel - Jan van IJzendoorn

Zonder titel

Amkemaheerd | kunst in/aan bouwwerk | 1982

Kunst
Zonder titel (Piramide-object) - Cees Sillen

Zonder titel (Piramide-object)

Heerdenpad | vrijstaande sculptuur | 1983

Kunst
logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer