Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

Architectuur
vergroot

1989 - Binnenstad Beter en Ruimte voor Ruimte

Stadsvisie

In 1989 werd, naar aanleiding van het structuurplan, een plan van aanpak voor de Groninger binnenstad opgesteld, welke het woon-, werk- en verblijfsklimaat van de binnenstad moest bevorderen. Mecanoo Architecten maakte in samenwerking met de Gemeente Groningen het masterplan Ruimte voor Ruimte. Dit was zowel een ontwerp voor de openbare ruimte in de binnenstad als een beheerplan. Sleutelwoorden in dit masterplan zijn; samenhang en identiteit.

Om een samenhangend beeld van de binnenstad te geven werd gekozen voor eenduidige bestrating. Het netwerk van de binnenstad (beheerste stad) werd met meer dan drie miljoen zandgele klinkers bestraat, met accenten van oude, glimmende granietkeien en blauwe gesinterde scoria bricks (oud gebakken stenen). Beeldbepalende plekken zoals de Grote Markt, de Vismarkt, de Diepenring en de singels (karakteristieke stad) kregen een extra accent in bijvoorbeeld de patronen van de bestrating. Een aantal levendige plekken, zoals het Academieplein, het Poelestraatplein en het Hereplein kreeg een meer uitbundige vormgeving (expressieve stad). En ten slotte waren er de verborgen delen van de binnenstad, zoals de hofjes, tuinen en pleintjes die beschermd en beheerd moesten worden (verscholen stad).

Ruimte voor Ruimte maakt sinds 1993 deel uit van het in dat jaar vastgestelde integrale plan Binnenstad Beter. Hierin wordt niet alleen aandacht besteed aan de kwaliteit van de openbare ruimte, maar ook aan het versterken van de winkelstructuur. Zoals de invulling met grote winkels van het Westerhavengebied en de bouw van het Waagstraatcomplex. Een ander belangrijk punt in Binnenstad Beter is de bereikbaarheid van de binnenstad en het parkeerbeleid. De parkeergarages aan de Westerhaven, het Boterdiep en het Damsterdiep zijn daar onder meer het resultaat van. Vanaf deze stadsentrees is de binnenstad via een looproute goed bereikbaar. In de zomer van 1996 is de herinrichting van de binnenstad zo goed als gereed.

Er zijn geen objecten gevonden

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer