Platform GRAS CBK presenteren

STAAT IN GRONINGEN

Kunst en architectuur in Stad

vergroot

Redengevende omschrijving voor Rijksmonument

  • Door: Afdeling Monumenten, Gemeente Groningen
  • In: Gemeente Groningen
  • Website: www.groningen.nl/monumenten

Inleiding

SCHOLENCOMPLEX, bestaande uit een ambachtsschool en een M.T.S., gebouwd in 1922-1923 in opdracht van de gemeente Groningen naar ontwerp van architect L.C. van der Vlugt en constructeur J.G. Wiebenga in de stijl van het Nieuwe Bouwen.

Het complex is aan drie zijden vrijstaand gesitueerd op een langgerekt, rechthoekig terrein, dat omsloten wordt door de C.H. Petersstraat, de Petrus Driessenstraat en het Eyssoniusplein. In zijn vormgeving is het scholencomplex gericht op het toendertijd geplande Bernoulliplein in de Korrewegwijk.

Het complex is meermalen gewijzigd en uitgebreid waardoor de symmetrische opzet voor een deel verloren is gegaan.

De hoeken op de tweede verdieping van de M.T.S. aan de Petrus Driessenstraat zijn volgebouwd in 1954. De conci rgewoning is in de jaren tachtig gesloopt evenals de tussen de beide scholen gelegen werkplaatsen met corridors.

De later bijgebouwde delen, zoals een ketelhuis, bergingen en onderwijsvleugels komen niet voor rijksbescherming in aanmerking.

Het gebouwencomplex is thans in gebruik als H.T.S.

Omschrijving

Het complex is ruimtelijk symmetrisch georganiseerd en bestaat uit

perceel a: het hoofd- en lesgebouw van de voormalige M.T.S., gesitueerd in de rooilijn aan de Petrus Driessenstraat, drie bouwlagen hoog onder een plat dak en met aanvankelijk zowel aan de noordoostzijde als aan de zuidwestzijde, nu slechts aan de noordoostzijde een n bouwlaag hoge aanbouw met een plat dak;

perceel b: het hoofd- en lesgebouw van de voormalige ambachtsschool, gesitueerd in de rooilijn aan de C.H. Peterstraat, twee bouwlagen hoog en afgedekt met een plat dak.

De gebouwen zijn uitgevoerd met dragers in gewapend beton volgens het skeletsysteem. Elk van de verdiepingen en het dak kraagt ten opzichte van de onderliggende bouwlaag 50 cm uit. In de gevels zijn tussen de dunne betonkolommen panelen met negen stalen vensters aangebracht. De borstweringen van de verdiepingen, alsmede de dakrand, benadrukken het horizontale karakter van de gebouwen. Bij perceel a werd in het midden van de lange gevelwand aan de straatzijde een sober gedecoreerde ingangspartij ontworpen, bestaande uit een buitenportaal onder een getrapt kader met een groene betegeling, halfronde zwartbetegelde portierloges met gebogen, stalen vensters. De borstwering van de begane grond is geheel betegeld met eveneens groene tegels. Boven de ingang is door middel van een gele betegelde belettering de naam 'Nijverheidsschool' aangegeven.

Het constructieve grondplan van de hoofdgebouwen is symmetrisch van opzet. Tussen de dragende kolommen zijn in de dwarsrichting relatief dikke, niet dragende wanden van steen aangebracht, in de lengte richting dunne wanden of puien met glasvulling. De klaslokalen en andere ruimten zijn aan weerszijden van een langsgang aan de buitengevels gesitueerd. Trappenhuizen (per hoofdgebouw twee stuks) zijn inpandig aan het binnenterrein gesitueerd en worden verlicht door over twee verdiepingen lopende lichtstroken met glas-in-loodbanen als decoratie. Het muurwerk van alle oorspronkelijke onderdelen is ruw beraapt.

Waardering

SCHOLENCOMPLEX, bestaande uit diverse gebouwen met leslokalen, werkplaatsen en atelierruimten, gebouwd in 1922-1923 naar ontwerp van architect L.C. van der Vlugt en constructeur J.G. Wiebenga in de stijl van het Nieuwe Bouwen, voor wat betreft de onderdelen uit de bouwtijd (1922-1923), in authentieke dan wel gewijzigde vorm, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde vanwege de architectonische, esthetische en bouwtechnische kwaliteiten van het ontwerp en vanwege zijn zeldzaamheid en als zodanig van belang voor de geschiedenis van de bouwtechniek. Het gebouw is exemplarisch voor zowel de filosofie als de vormgeving/architectuur van het Nieuwe Bouwen. Bovendien is het gebouw van belang vanwege zijn opmerkelijke ruimtelijke organisatie in aansluiting op de stedebouwkundige uitbreidingsplannen uit de jaren twintig voor de Korreweg en het Bernoulliplein in Groningen.

Lees meer

logo logo logo

Platform GRAS en het CBK Groningen bieden u deze website aan. Met dank aan de Gemeente Groningen.
Colofon | Proclaimer