Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

Architectuur
vergroot

Oosterpark

Groen

Het Oosterpark is gelegen in de noordoostelijke stadswijk Oosterpark en heeft een omvang van circa 7,6 ha. Het park wordt begrensd door de Nachtegaalstraat in het noordoosten, de Merelstraat in het noordwesten, de Parkzijde in het zuidwesten en de Klaprooslaan in het zuidoosten. Ten westen van het park waren ooit drie sportvelden gelegen, waaronder het voormalige Oosterparkstadion van FC Groningen.

Al in de eerste plannen van de Commissie van Openbare werken uit de jaren dertig van de vorige eeuw was voorzien in een centraal in de Oosterparkwijk gelegen groot park. Echter, de vorm en oppervlakte ervan veranderde tijdens de planontwikkeling en uitvoering keer op keer. Het huidige plan wijkt qua vormgeving niet veel meer af van het oorspronkelijke plan uit 1933. Het Oosterpark kwam vlak vóór 1940 gereed.

Ruimtelijk gezien heeft het park een sterke relatie met de eerder aangelegde Nachtegaalstraat en de knik ter hoogte van het Mezenplein, waarop de as en de centrale waterpartij zich sterk richten. Het Mezenplein vormt tevens de schakel tussen het later aangelegde en oostelijk ervan gelegen Pioenpark.

In hoofdlijnen is het park symmetrisch van opzet met een centraal gelegen waterpartij. Deze waterpartij is niet alleen esthetisch van belang, maar vormt tevens een belangrijke schakel in de waterhuishouding van het gebied. De randen van de vijver zijn strak vorm gegeven met betonelementen en vormen een kenmerkende, harde overgang tussen het water en het park. De onder een groot deel van de wijk aanwezige knipklei (een zware, ondoorlatende zeeklei) en de nieuwe sportvelden vereisten een groot bassin waarin het oppervlaktewater iafgevoerd kon worden. Deze slechte bodemconditie is nog steeds goed afleesbaar aan een aantal grote bomen rondom de vijver: de bomen richting de Klaprooslaan staan hoger en doen het daarom beter. Recent is er door het hele park drainage aangelegd, waardoor de groeiplaatsomstandigheden zijn verbeterd. Daarnaast zijn er paden en gazons aangelegd. Veel bloeiende heesters, bomen zoals paardenkastanjes, linden, een vleugelnoot en esdoorns en vaste perkplanten maken het geheel tot een prachtig wijkpark. In het oostelijk deel is nog een speeltuincomplex aan het park toegevoegd. Vroeger was het ten strengste verboden om op het gazon te wandelen of te spelen, tegenwoordig staan er zelf doelpalen. In het park staat ook een herdenkingsbank van voormalig wethouder E. Rugge, die voor en na de oorlog veel voor de bewoners van de Oosterparkwijk heeft gedaan. De speeltuinlocatie is onlangs geheel vernieuwd.

De Velden - Bureau Noordeloos

De Velden

Henk Corneliusstraat | 2009

Architectuur
logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer