Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van Inbo Architecten

De Zunne

Hora Siccamasingel

afdrukken Zernikeborg

Architectuur
toon vergroting Zernikeborg
toon vergroting Zernikeborg
toon vergroting Zernikeborg

De Zernikeborg is het knooppunt voor de ICT-infrastructuur in Noord-Nederland en heeft een zeer prominente plaats op het Zernikecomplex gekregen. Het programma (5.000 m2) bevat o.a. het rekencentrum van de Universiteit, een kenniscentrum voor internettoepassingen, computeronderwijs en een High Performance Computer Centre met een CAVE (Computer Assisted Virtual Environment) en theater waarin 3D-visualisaties gepresenteerd worden. Verder zijn er kantoor- en onderwijsfuncties in ondergebracht.

Om een sterk contrast te bewerkstelligen met de functionalistische architectuur op het complex, is gekozen voor een gebouw met een ronde vorm. De verschillende functies zijn geplaatst in rechte ruimtes die recht gerangschikt zijn binnen een dubbelgekromde gevel die hier en daar op subtiele wijze iets van zijn functionele inhoud prijsgeeft. De 'black box' speelt, naast vide en daklicht, in het interieur een centrale rol. De rechthoekige richting van het interieur refereert naar de rechthoekige opbouw van de bestaande bebouwing in de omgeving. Zo ligt de plattegrond evenwijdig aan het water.

De ronde gevel contrasteert hierdoor niet alleen met zijn omgeving maar ook met het interieur. Ook door middel van de materiaalkeuze is gezocht naar contrast tussen de verschillende elementen. De ronde gevel is bekleed met keramische leien, die door hun kleine afmeting en overlapping een zachte textuur vormen. De wanden van de functionele blokken zijn gemaakt van schoon beton. Dit materiaal is juist zeer monoliet en ongenaakbaar, in tegenstelling tot de leien.

De overige materialen en de kleuren zijn zeer sober en natuurlijk gehouden; hierdoor komt de vorm van het gebouw nog meer tot uitdrukking.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer