Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van ZECC Architectenbureau

Kade Kop Van Oost

Eemskanaal Zuidzijde

afdrukken Woonblok Eemskwartier

Architectuur
toon vergroting Woonblok Eemskwartier
toon vergroting Woonblok Eemskwartier
toon vergroting Woonblok Eemskwartier

De Eemskanaalzone in Groningen vormt een verbinding tussen de historische binnenstad en de nieuwbouwontwikkelingen daarbuiten. In deze zone zijn verschillende compacte bouwblokken ontworpen, waarin gewoond en gewerkt wordt. Er is zo op deze plek een nieuw stedelijk gebied gecreëerd: het Eemskwartier.

Zecc Architecten ontwierp voor het Eemskwartier verschillende grondgebonden woningen: statige kadewoningen langs het Eemskanaal, ruime stadswoningen aan de westrand en hofwoningen in het groene middengebied. De drie woningtypen zijn allemaal anders, maar tegelijkertijd wel familie van elkaar. Op deze manier is een samenhangende buurt ontstaan. Alle woningen kunnen naar voorkeur ingedeeld worden door de bewoners.

Bij het ontwerp van de woningen is steeds gezocht naar een mooie balans tussen individuele herkenbaarheid en samenhang in de nieuwe wijk. De gevels van de huizen hebben een verticale opzet met grote ramen. Ze zijn modern, maar verwijzen naar de panden die aan het begin van de twintigste eeuw langs het Eemskanaal werden gebouwd.

Voor de woningen zijn drie baksteensoorten met elkaar gecombineerd: een donkere steen voor het onderste deel van de panden, een gemĂȘleerde roodbruine baksteen voor de voorgevels van de stads- en kadewoningen en een lichtere baksteensoort voor de voorgevels van de hofwoningen en de achtergevels van de overige woningen.

De kadewoningen borduren voort op de woningen uit het naastgelegen Kop van Oost. Qua opzet zijn ze vergelijkbaar, maar de woningen in het Eemskwartier staan dichter bij het water. Bovenop hebben ze een dakterras aan de waterzijde. De stadswoningen hebben dezelfde uitstraling als de kadewoningen. De hofwoningen zijn iets kleiner, en hebben niet drie, maar twee bouwlagen. Vanuit de woningen hebben de bewoners zicht op het groene hofje.

Aan de zijde van de drukke Sontweg zijn drie appartementengebouwen ontworpen. Deze fungeren, om het oneerbiedig te zeggen, als geluidswand voor de rest van de buurt. Ze zorgen er vanwege hun hoogte voor dat in het binnengebied minder verkeersgeluid te horen is.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer