Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van pvanb architecten

EnTranCe

Zernike Sciencepark

Trap Suikerunie

Energieweg

afdrukken Uitbreiding schipperswoning

Architectuur
toon vergroting Uitbreiding schipperswoning
toon vergroting Uitbreiding schipperswoning
toon vergroting Uitbreiding schipperswoning

Bij de uitbreiding van schipperswoningen is het behoud van het originele woningtype een grote uitdaging. De huidige bewoner van de schipperswoning aan de Kolfstraat in Groningen stelde juist dit als opgave: het realiseren van een extra verdieping met behoud van het karakter van het woningtype.

De schipperswoning als woningtype heeft een onmiddellijk herkenbare vorm die bestaat uit drie basiselementen: een begane grond van bakstenen muren, een houten daklijst en een schilddak van dakpannen. Hierbinnen is een grote variatie mogelijk aan manieren van uitvoering en detaillering van de gevel aan de straatzijde. Een straat vol schipperswoningen levert daardoor een ritmisch en gevarieerd geheel op. Dit geheel is echter ook kwetsbaar, want zodra je een verdieping op een schipperswoning zet, krijg je onvermijdelijk een ander type woning en een ander straatbeeld.

Voor de uitbreiding van de schipperswoning met behoud van het karakter van de woning en het straatbeeld, zijn we uitgegaan van de genoemde drie basiselementen. De daklijst hebben we als het meest flexibele onderdeel opgevat. Die hebben we verhoogd om daarin de gewenste extra verdieping onder te brengen.

Het resultaat is een geëvolueerde schipperswoning; de elementen van de originele schipperswoning blijven afleesbaar en er is geen nieuw architectonisch element toegevoegd.

De kracht van deze aanpak is dat de allerbelangrijkste kwaliteit van de schipperswoning als type behouden blijft: de oneindige variatie aan uitvoeringsmogelijkheden die gezamenlijk een ritmisch en gevarieerd straatbeeld opleveren.

Het project werd genomineerd bij de Grote Groninger Gebouwenenquête 2016.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer