Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van pvanb architecten

Trap Suikerunie

Energieweg

afdrukken EnTranCe

Architectuur
toon vergroting EnTranCe
toon vergroting EnTranCe
toon vergroting EnTranCe

Het Entrance-gebouw is gerealiseerd op het bedrijfsterrein Zernike waar nog voldoende ruimte beschikbaar was en dat direct aan de Campus van Universiteit en Hogeschool grenst. Aan het eind van de weg ligt de oude proefreactor van de Universiteit. EnTranCe (= Energy Transition Center) is een proeftuin waar onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven toegepast onderzoek doen op het gebied van nieuwe energiesystemen.

Het complex bestaat uit drie delen: 1. een bedrijfverzamelgebouw voor onderwijs en kantoren, 2. een loods voor proefopstellingen en 3. een met glas overkapt en afsluitbaar verbindingsplein, dat zorgt voor interactie tussen beide gebouwdelen. Het is zo opgezet dat het optimaal flexibel en makkelijk uitbreidbaar is. Zo zijn zowel het bedrijfsgebouw als de loods eenvoudig langs de entreelaan uit te breiden. Het plein kan door middel van een hangardeur afgesloten worden en zo bij het verzamelgebouw en/of de loods worden betrokken.

De gevel van het verzamelgebouw is geïnspireerd op de kassenbouw en de glazen geveldelen zijn op vele plekken te openen. Zo ontstaat een transparant gebouw met informele entrees en, waar gewenst, interactie tussen binnen en buiten.
Klimaatzones: In het verzamelgebouw zijn kantoren en onderwijsfuncties ondergebracht in flexibel indeelbare houten paviljoentjes. De halfklimaat-ruimte eromheen is vrij indeelbaar en biedt ruimte aan divers gebruik, zoals exposities en bijeenkomsten.

De gegenereerde energie van de proefopstellingen op het terrein wordt gebruikt om het gebouw te verwarmen. Er is een ‘energy transition beam’: een transportleiding voor restenergie waar de proefopstellingen op kunnen worden aangehaakt. Deze ligt in een ring om het gebouw heen.

Het gebouw werd genomineerd in de Grote Groninger Gebouwenenquête 2015. Het publiek gaf dit gebouw de derde prijs.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer