Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Crematorium

Architectuur
toon vergroting Crematorium
toon vergroting Crematorium
toon vergroting Crematorium

Het crematorium, een ontwerp van architect Wegerif, ligt ten zuidwesten van begraafplaats ‘de Selwerderhof'. De grond was oorspronkelijk bestemd voor de uitbreiding van de begraafplaats maar werd in 1958 ter beschikking gesteld voor de bouw van een crematorium met eigen ingang.

Het oorspronkelijke karakter van het gebouw is in hoofdzaak gehandhaafd gebleven, maar heeft als gevolg van het groeiende aantal crematies en de modernisering op het gebied van afscheidsbeleving aan de achterzijde vier uitbreidingen ondergaan. Het crematorium is onderdeel van een groter geheel dat oorspronkelijk een hoofdgebouw, een columbarium, een dienstgebouw, een strooiakker en twee dienstwoningen omvatte.

Het hoofdgebouw is ruim opgezet; het fungeerde lange tijd als het enige crematorium voor de gehele regio Noord en er moesten om die reden relatief ruime voorzieningen worden aangelegd. Het gebouw is gelegen aan een vijver met een lange, licht geknikte galerij als blikvanger.

De plattegrond is symmetrisch van opzet; de galerij, fungerend als foyer, verbindt de verschillende ruimten met elkaar en is dominant in het ontwerp. Centraal achter de vleugels van de galerij is de aula geplaatst en daarachter de ovenruimte en schoorsteen.

In het ontwerp is de ruimtelijke ervaring van de bezoeker als uitgangspunt genomen door de nadruk te leggen op architectonische elementen die rust geven en door confronterende elementen, als de schoorsteen en de ovenruimte op de achtergrond te plaatsen. Een bijzonder architectonisch element is de molenwiekindeling van de witte vierkante puien in de galerij. Het ontwerp van de landschappelijke omgeving is ook van de hand van Wegerif.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer