Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van Bouma, S.J.

Appartementen en bedrijfsruimten

Jan Hissink Jansenstraat 17-19

afdrukken Hoofdrioolgemaal

Architectuur
toon vergroting Hoofdrioolgemaal
toon vergroting Hoofdrioolgemaal

Bij de aanleg van de Oosterparkwijk halverwege de jaren ’20 werd het noodzakelijk om dit laag gelegen gedeelte van de stad droog te malen en de waterhuishouding voor de nieuwe wijk goed te regelen. Om die reden werd in 1928 een hoofdrioolgemaal aan het Damsterdiep gebouwd.

In het gebouw wordt zowel de regenwaterafvoer als de rioolafvoer gescheiden verwerkt. De hoofdopzet van het gebouw bestaat uit een doosachtig volume waar kleinere doosvolumes tegenaan zijn geschoven. Deze rangschikking is grotendeels ontleend aan de architectuur van De Stijl. De architectuur en het materiaalgebruik refereren echter meer naar een sobere variant van de Amsterdamse School, maar hebben ook overeenkomsten met het werk van de architect Dudok.

Elk bouwdeel bezit een reeks hoge, smalle ramen. De entree van het gebouw wordt gemarkeerd door een abstract beeldhouwwerk van de Groninger beeldhouwer Willem Valk. Het interieur is sinds 1928 niet veranderd en het gebouw functioneert nog steeds als rioolgemaal.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer