Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

Andere objecten van Rots, Henri

afdrukken Voormalige Gereformeerde Bewaarschool De Krekels

Architectuur
toon vergroting Voormalige Gereformeerde Bewaarschool De Krekels
toon vergroting Voormalige Gereformeerde Bewaarschool De Krekels

Nadat De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Lager Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in 1923 aan de huidige Veldstraat al een lagere school had laten bouwen, volgde in 1927 dit kleuterschooltje aan de Zwarteweg. Voordat er met de bouw kon worden gestart, moesten eerst twee huizen uit circa 1875 worden afgebroken. Vanwege de woningnood mocht dat niet zomaar: het schoolbestuur moest eerst een bijdrage leveren aan het gemeentelijk bouwfonds.

Architect H. Rots kreeg de opdracht het schooltje te ontwerpen. Hij maakte gebruik van stijlkenmerken van de Amsterdamse School, zoals veel architecten aan het einde van de jaren ‘20 van de vorige eeuw deden. Dergelijke kenmerken zijn ook in deze school te vinden, zoals het gebruik van verschillende soorten metselwerk en het reliëfmetselwerk in de voorgevel. Latere gebouwen ontwierp Rots overigens meer vanuit de stijlopvattingen van de Nieuwe Zakelijkheid, een stroming die soberder en meer functionalistisch dan de Amsterdamse School was.

De school deed tot circa 1985 dienst als kleuterschool en werd vervolgens tot 2000 door het Noordelijk Avond College (NAC) gebruikt. In februari2001 werd het gebouw door de gemeente te koop aangeboden. Om ervoor te zorgen dat het karakter zoveel mogelijk intact zou blijven, werden aan de koop wel voorwaarden verbonden. Het pand moest worden omgevormd tot particuliere bewoning met eventueel een kleinschalig bedrijfje aan huis.

Om de renovatie te stimuleren, kreeg het de gemeentelijke Kanjer-status en daarmee subsidie voor een deel van de kosten voor herstel en behoud. Doordat het jarenlang slecht was onderhouden, verkeerde het gebouw in een deplorabele toestand. Zo waren het lood op het metselwerk en de oorspronkelijke keramische muurafdekkers vervangen, de hoektorentjes en gemetselde ornamenten verwijderd en was zelfs de vlaggenmast verdwenen.

Interieuronderdelen, zoals vaste kasten, vloer- en wandtegels en binnenkozijnen hadden de tand des tijds wel redelijk doorstaan. Voor de herbestemming ging men op zoek naar de originele tekeningen en kleuren. Hiertoe werd een beroep gedaan op het archief van de architect. Dat viel niet mee: het grootste deel daarvan was, naar verluid ten gevolge van Canadese bombardementen in 1945, verdwenen.

De school kreeg van eigenaar Thon Karelse een nieuwe indeling.Op de begane grond werd een lokaal bestemd tot slaapkamer met badkamer en een tot woonkamer. In de voormalige garderobe/toiletruimte kwam de nieuwe keuken. Het kolenhok, annex de cv-ruimte, veranderde in een bijkeuken. Een gangetje vormde de verbinding tussen de woonkamer en de keuken met buiten. Het keukentje op de verdieping werd in oude luister hersteld. Het speellokaal bevat nu een logeerruimte en een berging/werkplaats.

Behalve het toegangshek zijn bijna alle in de loop der tijd aangebrachte veranderingen in de oorspronkelijke staat hersteld. Ter hoogte van het tussenbordes van de trap bevindt zich in de achtergevel nog een origineel glas-in-loodraam, voorzien van de tekst: ‘Zijt op tijd’.

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer