Platform GRAS presenteert

STAAT IN GRONINGEN

Architectuur in Stad

vergroot

afdrukken Portiekflats en Goudvinkenhuis

Architectuur
toon vergroting Portiekflats en Goudvinkenhuis

In het kader van de wijkvernieuwing in de wijk Vinkhuizen werd in 2002 een aantal portiekflats vernieuwd. De bedoeling was enkele te halveren tot een menselijker schaal en deze een nieuw gezicht te geven.

Verschillende architecten werden uitgenodigd een nieuwe eindgevel te ontwerpen, die naast een ruimtelijke ook een zekere architectonische kwaliteit zou hebben. In opdracht van Nijestee ontwierp Mijnske Sival voor de portiekwoningen aan de Radiumstrook (Goudlaan, Kaliumstraat en Aluminiumstraat) een nieuwe beëindiging.

De architecte dacht bij het ontwerp van de nieuwe ‘gezichten’ aan Funny Faces: een humoristische en heldere expressie van het ontwerp zou een goed antwoord kunnen zijn op de zwaarte van de bestaande bebouwing.

Belangrijk was om samenhang te creëren tussen het bestaande gebouw en de nieuwe aanvulling. Door middel van een vergelijkbaar kleur- en materiaalgebruik – zoals rood en geel metselwerk, witte kozijnen en gesloten borstweringen voor de balkons – is gerefereerd aan de omgevende bebouwing. Een bepaalde mate van asymmetrie en variatie van de gele metselvlakken en helder rode balkons gaven elke aanvulling een eigen expressie.

In het ontwerp is de nadruk gelegd op de relevantie van naamgeving als het gaat om het mentale ‘hechten’ van dit nieuwe element aan de omgeving. Zo heeft de beëindiging aan de kopgevel van de portiekflat aan de Goudlaan de naam ‘Goudvinkenhuis’ gekregen en is – ook in de vormgeving – gewerkt vanuit de gedachte van nieuwe ‘vogelhuisjes’ voor Vinkhuizen.

Kenmerken

logo

Platform GRAS biedt u deze website aan.
Colofon | Proclaimer